ВАРК помоћни листови

Учење усклађено са одговорима из ВАРК склоности

Ваше ВАРК склоности се могу користити да Вам помогну да развијете додатне, ефикасне стратегије за учење. Од доле набројаних, изаберите Вашу конкретну потребу(е) да видите како треба да:

  1. усвојите информације;
  2. проучавате нформацију за ефективно учење;
  3. учите за добре резултате на тестирању.

Стратегије визуелног учења (V)
Аудитивне стратегије учења (A)
Стратегија учења читањем / писањем (R)
Кинетичке стратегије учења (K)
Стратегија мултимодалног учења (MM)