Аудитивне стратегије учења

Ако имате јаку склоност ка аудитивном учењу (А= слух) требало би да користите нешто или све од следеćег:

Усвајање – Усвајање информација

 • похађајте наставу.
 • присуствујте дискусијама и индивидуалним радом са предавачем.
 • разговарајте о темама са другима.
 • разговарајте о темама са наставницима.
 • објасните нове идеје другим људима.
 • користите диктафон.
 • сетите се занимљивих примера, прича, вицева …
 • опишите пројектовани материјал, слике и остале визуелне садржаје некоме ко није био присутан.
 • оставити простора у белешкама за касније присећање и „попуњавање“.

УБС

Учење без суза

Претворите Ваше „белешке“ у пакете који се могу научити, редукцијом до 3:1.

 • Ставите сажете белешке на аудио касете и слушајте их.
 • Замолите друге да „чују“ ваше схватање теме.
 • Читајте ваше белешке наглас.
 • Објасните белешке другој „ауралној“ особи.

Ваше белешке могу бити слабе, јер више волите да слушате. Мораćете да проширите своје белешке разговором са другима и прикупљањем белешки из уџбеника.

Учинак

за добре резултате на тестирању
 • Замислите разговор са испитивачем
 • Слушајте свој глас и запишите.
 • Проводите време на тихим местима присеćајуćи се идеја.
 • Вежбајте писање одговора на старим питањима са тестирања.
 • Говорите одговоре наглас или у себи.

Желите да имате све са ове странице објашњено. Писане речи нису толико вредне колико оне које чујете. Вероватно ćете отићи и причати о овоме некоме.