Стратегија мултимодалног учења

Ако имате вишеструке склоности онда сте у веćини јер се између педесет и седамдесет одсто било које популације уклапа у ту групу.

Вишеструке склоности су интересанте и веома различите. На пример, можете имати две јаке склоности В и А или Ч и К, или можда имате три јаке склоности, као што су ВАЧ или АЧК. Неки људи немају посебно јаке склоности и њихови резултати су скоро исти за све четири стратегије. На пример, једна ученица је имала резултате В = 9, А = 9, Ч = 9, и К = 9. Она је рекла да се прилагодила режиму који се користио или захтевао. Уколико је наставник или супервизор преферирао писмени режим она се пребацила на тај режим и за одговоре и за учење.

Дакле, вишеструке склоности Вам пружају избор од два или три или четири режима да их користите за интеракцију са другима. Неки људи су признали да, уколико желе да буду досадни, остану у режиму који се разликује од особе са којом раде. На пример, могу Вас питати и за писмени доказ као аргумент, знајуćи да Ви више волите да се изјасните само усмено. Позитивне реакције значе да се они са мултимодалним склоностима опредељују да одговоре или ускладе свој режим са другима који их окружују.

Ако имате две доминантне или једнаке склоности, молимо Вас да прочитате стратегије учења које се односе на Ваша два избора. Ако имате три или четири склоности, прочитајте три или четири листе које се односе на Вас. Мораćете да прочитате две или три или четири листе стратегија. Један занимљив податак је да су људи са мултимодалним склоностима рекли да им је неопходно да користе више од једне стратегије за учење и комуникацију. Осеćају се несигурно само са једном. Алтернативно, они са једном склоношћу често “капирају” користеćи скуп стратегија које усклађују са својом једном склоношћу.

Приметили смо неке разлике међу онима који су мултимодални, посебно код оних који су одабрали мање од 20 опција и код оних који су одабрали више. Ако сте изабрали мање од 20 опција у упитнику можда бисте желели да видите највеćи број бодова као своју главну склоност – скоро као једну склоност. Вероватно сте одлучнији од оних који су изабрали 20+ опција.