Стратегије визуелног учења

 Усвајање – Усвајање информација:

 • подвлачење, различите боје, маркери.
 • шема тока.
 • слике, видео, постери, слајдови.
 • предавачи који користе гестове и сликовити језик.
 • уржбеници са шемама и сликама.
 • графикони.
 • симболи.
 • бели простор.

УБС

Учење без суза:

Претворите “белешке” са предавања у пакете који се могу научити, редукцијом до 3:1 у сликовне странице.

 • Користите све горе наведене технике.
 • Реконструишите слике на различите начине – пробајте различите специјалне аранжмане.
 • Прецртајте странице из сећања.
 • Замените речи са симболима или иницијалима.
 • Гледајте странице.

Учинак

за добре резултате на тестирању:
 • Нацртајте ствари, користите шеме.
 • Пишите одговоре на питања.
 • Сетите се слика које сте створили у својим мислима.
 • Вежбајте претварање визуелног поново у речи.

Желите целу слику тако да сте вероватно холистички, а не редукционистички у свом приступу. Често сте под утицајем изгледа предмета. Заинтересовани сте за боју и изглед и дизајн и знате где се налазите у вашем окружењу. Вероватно ćете нешто нацртати.