Въведение

Знаете ли ка да учите?

ВАРК ви ракрива нещо за себе си, което може да знаете или да не знаете. То би могло да послужи да разберете вашия шеф, вашите колеги, вашите родители, вашите сътрудници, вашия партньор, вашите клиенти, вашия учител, вашите роднини, вашите клиенти и самия себе си. ВАРК е кратък, прост списък, който е много добре приет, защото неговите граници биват разбрани интуитивно и приложенията му са практични. Помага на хората да разберат другите и им помага да учат по-ефективно в много различни ситуации.

Въпреки, че сме запознати от векове насам с различните му издания, този списък, който първоначално е разработен от Нийл Флеминг през 1987 г. в Чърчтаун, Нова Зеландия, е първият, който предтсвя систематично серия от въпроси с инструкции за ученици, клиенти, доставчици и други, които биха могли да го използват по свой собствен начин.

Много от инструкциите се отнасят за хора, които биха искали да попитат “Е, и?”. ВАРК продължава да осигурява стратегии, които помагат на хората да разберат същността на всяко указание и да могат да продължат напред независимо от предизвикателствата. Много скоро след като научите за ВАРК, неговата сила да обяснява всичко около вас, ще бъде като велико откритие.

Тълкуване на резултатите 

Резултатите на ВАРК илюстрират основните правила и не бива да се прилагат неотклонно. Този въпросник не е изготвен с цел да ви закрепости в един начин на мислене, с който са ви диагностирали. По-скоро въпросникът е създаден да даде начало на дискусии и размисли за начина, по който учите – метапознание/метакогниция, независимо дали предпочитанията ви са точни и полезни. Например, ако имате предпочитания към слухово обучение, би трябвало да се запитате:

 • До каква степен дискусията е важна във вашия живот?
 • Важно ли е за вас да слушате, говорите и да задавате въпроси, за да научавате?
 • Считате ли себе си за слухов тип?
 • Има ли аспекти от живота ви, където ясно си проличава, че сте слухов тип?
 • Има ли аспекти от живота ви, където ясно си проличава, че слуховото възприемане е по-малко важно?
 • Има ли аспекти от живота ви, в които предпочитчте слухово възприемане и то е наистина важно?

Ако резултатите показват мултимодален комплект от предпочтания на ВАРК, може да се значи, че обработвате информация по повече от един начин, за да стигнете до цялостна и задоволителна степен на разбиране. Ако този е вашият случай, би трябвало да опитате и други когнитивни стратегии, които са изброени след най-често срещаното предпочитание в помагалата. На базата на нашия опит повечето хора постигат повече успехи, ако са успели да развият няколко когнитивни/познавателни/ стратегии на базата на техните предпочитчния. Ясно е, че няма никакъв смисъл да използваме мисловни карти и стратегии извън нашите предпочитания. (например да използваме мисловни карти не би помогнало, ако сте кинестетичен тип. Запаметяването не би помогнало, ако резултатите от помагалата показват ниска степен на разбиране чрез четене /писане и изполаването на програмата PowerPoint за презентация не би била визуална, ако на екрана са поставени само думи).

Обърнете особено внимание на нулевите резултати от някой от методите в помагалата и особено, ако общите резултатите от останалите методи е много висок. Нулевият резултат в нечий профил се необичаен и човекът, получил тези резултати, обикновено има интересна история, която да сподели с нас. Нулевият резултат не значи, че човекът не може да използва стратегиите, асоциирани с дадения метод, а означавч, че даденият метод не от когнитивните методи, които предпочита.

ВАЖНИ СА СЛЕДНИТЕ ПРЕВЕНЦИИ:

 • Предпочитанията не съвпадат винаги със силните ви страни. Вашите резултати ВАРК показват предпочитанията ви, а не силните ви страни. Ниският резултат при разбиране чрез четене/писане не означава, че не можете да четете!
 • ВАРК се занимава с начина на учене, а не с това, което правим в свободното ни време. Хора с нулев резултат в профила си по отношение на висуалния метод, е напълно възможно да релаксират докато рисуват или скицират, или докато са на посещение в галерия на изкуството!
 • Как може да сте сигурни, че сте попълнили въпросника правилно? Ако попълните въпросника, използвайки емпатия, това би отразило когнитивните предпочитания на другите, не вашите. Върнете се обратно и попълнете въпросника, отговаряйки на въпросите самостоятелно.
 • Основното за ВАРК е ученето. Резултатът ви от анкетата на ВАРК показва какви са вашите предпочитания за начина на учене; четирите резултата от отделните методи може да не показват как преподавате, обучавате или работите с останалите около вас.
 • Предпочитанията може да са прикрити под маската на житейския и професионален опит. Житейският и професионален опит може да размият границите, тьй като хората усвояват нови начини да използват слуховия, визулания, кинестетичния и метода учене чрез четене/писане еднакво добре.
 • Асимилиране на всеки един метод. Визуалния и кинестетичния метод, по-специално, много често са бъркани. Прочете внимателно помагалата, за да сте сигурни, че сте разбрали какво точно означават предпочитанията според системата на ВАРК. Видео материалите и снимките са обикновено кинестетични, а не визулани, а кинестетичните стратегии не педполагат само правене на различни неща.