Въпросник

Знаете ли ка да учите?

Bulgarian translation provided by Elena Altinalmazi in 2023.

Изберете отговора, който най-добре отразява вашите предпочитания и кликнете в кутийката до него. Моля, кликнете на повече от един отговор, ако само един от отговорите не пасва с вашето мнение. Оставете празна кутийка на отговорите, които не отговарят на вашите предпочитания.

Когато избирам кариера или каква специалност да изучаваш, за мен са важни:
Явил съм се на състезание или тест и бих искал да разбера как съм се представил. Бих искал резултатите ми да са под формата на:
Бих искал да спестя пари и да взема решение измежду няколко опции. Бих...
Бих искал да се запозная с нов проект. Бих поискал:
Докато уча от интернет, ми харесва:
Трябва да намеря даден магазин, който ми е препоръчан от приятел. Бих...
Бих искал да се науча да правя по-хубави снимки. Бих:
Когато уча аз...
Бих искал да науча нещо ново на компютър. Бих:
Имам проблем със сърцето. Бих предпочел лекарят:
Бих предпочел лектор или учител, който използва:
В даден уебсайт има видео материал, който показва как да се направи специална графика или таблица. В него се вижда човек, който говори; списъци и думи, които описват, какво трябва да се направи и няколко диаграми. Бих научил повече:
Бих искал да се науча да играя настолна нова игра/или игра на карти. Бих:
Налага се да сглобя дървена маса, която съм закупил пакетирана в кутия. Най-много бих научил от:
Интересувам се от къща или апартамент. Преди да я/го посетя, бих искал:
Бих искал да намеря повече информация за екскурзия, на която искам да отида. Бих...