Кинестетично помагало

Ключови думи:

Сетива, практически упражнения, примери, случаи, метод проба и грешка.

Описание:

За този начин на обучение е характерно, че наблягате на вашия опит и на реалните неща, дори когато те са показани на снимки или на екрани.

Ако имате предпочитание към кинестетичния метод на обучение, би трябвало да използвате няколко или всички от долуспоменатите:

ВХОДЯЩА ИНФОРМАЦИЯ

За да възприемете информация:

 • Всичките си сетива – зрение, допир, вкус, мирис, слух
 • Лаборатории
 • Екскурзии
 • Звукови сигнали
 • Принципни примери
 • Лекции, които използват за пример реални житейски ситуации
 • Приложения
 • Компютърни методи
 • Метод проба – грешка
 • Колекции от видове скални отломки, растения, мидени черупки, треви…
 • Експонати, проби, снимки…
 • Рецепти – решения на проблеми, предишни тестове

НБС – НАУЧАВАЙТЕ БЕЗ СЪЛЗИ

За да се улесни процеса на научаване:

 • Вашите записки са по-полезни, ако се намалят (3:1)
 • Вашите записки от лекциите може да не са много подробни, защото не е имало конкретни или релевантни теми.
 • Спомняте си реалните неща, които са се случили
 • Разполагате с много примери в заключението си. Оповавате на разучаване на дадени случаи и приложения, за да ви помогнат да разтълкувате принципни и абстрактни концепции.
 • Разисквате записките си с хора, които предпочитат кинестетичния метод на обучение
 • Ползвате картини и снимки, които илюстрират дадена идея
 • Позовавате се на лабораторните експерименти или на дадено лабораторно ръководство
 • Припомняте си експериментите,  обучителните екскурзии…

ИЗХОДЯЩА ИНФОРМАЦИЯ

За да се представите добре на даден тест, задание или изпит:

 • Запишете резултатите от практическите упражнения, напишете кратко съчинение
 • Разиграйте изпитната ситуация у дома

Имате нужда да си представите изпитната ситуация, за да я асимилирате.
Идеите според вас са ценн,и само когато звучат практично, реално и уместно.
Трябва да вършите нещата, за да ги асимилирате.