Мултимодален/смесен/ метод на обучение

Ако повечето ви  предпочитания са разнородни, то вие принадлежите  към по-голямата част хора, т.е. между петдесет и седемдесет процента от кое да е население.

Разнородните предпочитания са интересни и варират до голяма степен. Например може резултатите ви да показват, че имате две подчетани предпочитания В/визуален метод/ и С/слухов метод/, или Ч-П/метод чрез четене и писане/ и К/кинестетичен метод/, или дори да покават ВСЧ/визуален метод, слухов метод, метод чрез четене/писане/ или СЧК/слухов метод, метод чрез четене и писане, кинестетичен метод/. Някои хора нямат подчертано предпочитание към някой от методите и резултатите им показват почти еднакво предпочитание към всеки един от четирите метода. Например, дадена ученичка  получава следните резултати:  В=9, С=9 И К=9. На запитването отговаря, че се е адаптирала, защото е била помолена за това или е било изискано от нея да се приспособи. В случай, че преподавателят или супервайзорът има предпочитание към писмен начин на обучение, тя се приспособява към този метод, за да отговори на въпросите и по принцип към начина  на преподаване на този преподавател.

В този ред на мисли, разнородните предпочитания дават възможност за използване на два, три или четири метода за общуване с околните. Някои хора си признават, че ако целта им е да дразнят околните, то те продължават да използват метод, който е неудобен за хората, с които работят. Например, възможно е да настояват за писмено обяснение на даден проблем, знаейки че отсрещната страна би предпочела устна форма на изразяване. Или би могло да настоява за конкрени примери, знаейки че отсрещната страна няма предпочитание към кинестичната входяща/възприемане/ и изходяща/предаване/ информация. Хора, които изпитват негативно отношение към оклолните, правят понякога някои от гореспоменатите неща. Позитивните реакции на хора с разнородни  предпочитания ги карат да изберат нагаждането или адаптирането към околните, които значат много за тях.

Ако имате две доминиращи или равностойни предпочитания, прочетете стратегиите за обучение, които се отнасят за вашите два избора. Ако имате три предпочитания, тогава прочетете трите списъци, които съответстват на резултатите ви. Същото се отнася и за случаите с четири предпочитания. Ще се наложи да прочетете два или три, или четири списъка. Един интересен факт, който споделят хората с разнородни предпочитания е, че им е необходимо да използват повече от един метод за обучение и комуникация. Чувстват се несигурни с наличието на само един метод. От друга страна, тези, които използват предимно един метод на обучение и комуникация, често се справят, използвайки група от стратегии, които съответстват на техния предпочитан метод.