Помагало за обучение чрез четене/писане

Ключови думи:

Списъци, бележки и текстове във всички формати, изпечатани или в интернет.

Описание:

За този вид предпочитание се използват напечатани думи като най-важния начин за предаване или получаване на информация.

Ако безспорно предпочитате метода на обучение чрез четене/писане (Ч и П), би трябвало да използвате няколко или всички от долуспоменатите методи:

ВХОДЯЩА ИНФОРМАЦИЯ

За да възприемете информацията:

 • Списъци
 • Заглавия
 • Речници
 • Специализиран речников запас
 • Определения
 • Подръчни средства
 • Библиография
 • Бележки (най-често залепващи се листчета)
 • Учители, които си служат добре с думите и разполагат с обилна информация под формата на бележки и записки.
 • Есета
 • Наръчници (електронни и лабораторни)

НАУЧАВАЙТЕ БЕЗ СЪЛЗИ

За да се улесни процеса на научаване:

 • Бележките/записките са полезни, ако се намалят (3:1).
 • Изпишете думите няколко пъти
 • Прочетете записките си наум няколко пъти
 • Напишете идеите и основните мисли с други думи
 • Организирайте съществуващите диаграми, графики под формата на изречения, напр. “Тенденцията е …”
 • Пренапишете евентуалните реакции, действия, диаграми, таблици и макети с думи.
 • Представете си вашия списък, организиран като въпроси с няколко възможни отговора и ги разграничете един от друг.

ИЗХОДЯЩА ИНФОРМАЦИЯ

За да се предствите добре на даден тест, задание или изпит:

 • Напишете отговорите на поставените въпроси
 • Упражнявайте се в отговаряне на въпроси с няколко възможни отговора.
 • Напишете абзаците, началото и края на текста.
 • Направете списъците си (а, б, в, г, 1,2,3,4)
 • Организирайте думите в съответната йерархия и отделните точки.

Тази страница ви харесва, защото набляга на думи и списъци. Вярвате, че значенията се намират в самите думи, така че да се разговаря учейки е приемливо, но ученето в чрез писане е значително по-ефективно за вас. Отправяте се към библиотеката.