Помагало за слухови/аудио предпочитания за обучение

Ключови думи:

Слушане, дискусия, говорене, задаване на въпроси, разказване

Описание:

Този вид предпочитания се отнасят до устната информация и използването на въпроси, е важна част от стратегията на обучение за хората, които я предпочитат.

Ако сте подчертано склонни към слуховия метод на обучение (чрез слушане), би трябвало да използвате няколко или всички от следните неща:

ВХОДЯЩА ИНФОРМАЦИЯ

За да възприемете информацията:

 • посещавате уроци
 • посещавате дискусии и специални уроци
 • обсъждате различни теми с останалите
 • обсъждате различни теми с преподавателите си
 • обяснявате нови идеи на останалите
 • записвате разговор /аудио/
 • помните интересни примери, истории, шеги…
 • описвате основните неща, снимките и други визулани материали на някой, който не е присъствал на предтсвянето им
 • оставяте празно място в записките си за припомняне и попълване

НБС – НАУЧАВАЙТЕ БЕЗ СЪЛЗИ

За да се улесни процеса на научаване:

 • Бележките/записките са по-полезни, ако се намалят (3:1).
 • Вашите бележки са обикновено малко, защото предпочитате да слушате. Би трябвало да доразвиете записките си като разговаряте с останалите или извлечете бележки от учебника.
 • Запишете на аудиозапис вашите обобщени бележки и ги прослушчйте.
 • Помолете останалите да чуят вашето мнение за дадена тема.
 • Прочетете на глас обобщените си записки.
 • Обяснете вашите записки на друг човек със слухово предпочитание за обучение.

ИЗХОДЯЩА ИНФОРМАЦИЯ

За да се предствите добре на даден тест, задание или изпит:

 • Предствете си, че разговаряте с изпитващия
 • Слушайте гласа си и записвайте
 • Прекарайте известно време на спокойно място, за да си припомните наученото
 • Упражнявайте се да напишете отговорите на въпроси от предишен тест
 • Кажете отговорите на глас или наум

Предпочитате дадена страница да ви бъде обяснена.
Написаните думи не са толкова полезни за вас, както тези, които чувате.
Наи-вероятно ще го споделите с някого.