پرسشنامه وارک

من چگونه بهتر یاد می گیرم؟

Translated into Persian/Farsi by Seyed Alireza Javadinia. Younger version translated by Sadegh Ghollasi Moud.

گزینه ای را که بهترین توضیح نسبت به عملکرد شما در هر موقعیت را می دهد انتخاب کنید. اگر یکی از گزینه ها به تنهایی گویای وضعیت شما نیست بیش از چند گزینه را انتخاب گنید. هر کدان از پرسش ها که در مورد شما صدق نمی کند را خالی بگذارید.

زمانی را که یک عمل را آموخته اید به یاد آورید. سعی کنید که مهارت های فیزیکی مثل دوچرخه سواری نباشد. شما آن را با ........ آموخته اید.
شما یک تست یا رقابتی را انجام داده اید و حال تمایل دارید، فیدبکی به آن بزنید. شما دوست دارید فیدبک:
شما یک کتاب، CD یا وب سایتی را در حال استفاده کردن هستید تا یاد بگیرید چگونه با دوربین دیجیتالی جدیدتان عکس بگیرید. شما می خواهید تا .... داشته باشید.
نوشته می شود. شما dependant یا dependent شما مطمئن نیستید که یک کلمه به صورت
شما می خواهید یک غذا در یک رستوران یا مافه انتخاب کنید. شما:
شما می خواهید یک تلفن همراه یا یک دوربین دیجیتالی بخرید. به جز قیمت چه چیزی در تصمیم شما موثر است؟
. شما می خواهید برای یک میهمانی ویژه خانوادگی آشپزی کنید. شما:
شما ترجیح می دهید استاد یا ارائه دهنده ای را که استفاده می کند:
گروهی از توریست ها می خواهند در مورد منابع حیات وحش و پارک های موجود در منطقه شما اطلاعات کسب کنند. شما:
من دوست دارم که وب سایت ها ..... داشته باشند:
شما می خواهید یک برنامه، مهارت یا بازی جدید کامپیوتری را یاد بگیرید. شما:
شما می خواهید یک سخنرای مهم را در یک کنفرانس یا جایگاه ویژه انجام دهید. شما:
شما در زانو خود احساس درد می کنید. شما ترجیح می دهید که پزشک:
. به جز قیمت جه جیزی بیشترین تاثیر را روی تصمیم شما در مورد خرید یک کتاب غیر تخلی جدید می گزارد؟
شما قصد دارید به شخصی که می خواهد به فرودگاه، ایستگاه راه آهن یا مرکز شهر برود کمک کنید. شما:
شما در حال برنامه ریزی تعطیلات برای گروهی هستید. شما می خواهید که نظر آن ها را در مورد برنامه بدانید. شما: