پرسشنامه “وارک” برای نوجوانان

من چگونه بهتر یاد می گیرم؟

Translated into Persian/Farsi by Seyed Alireza Javadinia. Younger version translated by Sadegh Ghollasi Moud.

گزینه ای را که بهترین توضیح نسبت به عملکرد شما در هر موقعیت را می دهد انتخاب کنید. اگر یکی از گزینه ها به تنهایی گویای وضعیت شما نیست بیش از چند گزینه را انتخاب گنید. هر کدان از پرسش ها که در مورد شما صدق نمی کند را خالی بگذارید.

زمانی که یاد گرفتید چگونه یک بازی کامپیوتری یا فکری را انجام دهید را به یاد بیاورید. توسط ............ به بهترین نحو فراگرفتید.
زانوی شما مشکل دارد. ترجیح می‌دهید که دکتر:
بعد از خواندن یک نمایشنامه باید یک پروژه انجام دهید. ترجیح می‌دهید که::
شما می‌خواهید برای دوستتان یک مهمانی بگیرید و او را سورپرایز کنید. ترجیح می‌دهید:
شما در حال خریدن یک دوربین دیجیتال یا یک موبایل هستید. به غیر از قیمت، چه چیزی بیشترین تاثیر را روی تصمیمتان خواهد گذاشت؟
وبسایتی یک ویدئو در مورد نحوه‌ی ساخت یک نمودار خاص ارائه داده است. در این ویدئو شخصی در حال صحبت، چند لیست و عبارت که نحوه‌ی انجام کار را توصیف می‌کنند و تعدادی شکل وجود دارند. شما از کدامیک بیشترین میزان یادگیری را خواهید داشت؟
شما در حال راه اندازی کامپیوتر جدید والدین خود هستید. ترجیح می‌دهید:
شما می‌خواید یک چیز خاص برای خانواده‌ی خود بسازید. ترجیح می‌دهید:
شما باید نظرات خود را به کلاس ارائه دهید. ترجیح می‌دهید:
شما معلمی را ترجیح می‌دهید که از .......................... استفاده کند
من سایت‌هایی را دوست دارم که .................. دارند.
شما به عنوان مدرس و یا راهنمای یک برنامه‌ی تعطیلاتی انتخاب شدید. این رویداد برای دوستانتان جذاب است. شما ترجیح می‌‌دهید:
یک فیلم جدید به سینمای شهر شما آمده. کدام مورد بیشترین تاثیر را روی تصمیم رفتن یا نرفتن شما برای دیدن آن دارد؟
شما می‌خواهید آدرس خانه‌ای نزدیک را به کسی بدهید. ترجیح می‌دهید:
شما نیازمند بازخورد و راهنمایی درمورد یک رویداد، رقابت و یا آزمون هستید. دوست دارید که این راهنمایی و بازخورد:
شما در حال یادگیری نحوه‌ی عکس گرفتن با دوربین و یا موبایل خود هستید. تمایل دارید کدامیک را داشته باشید؟