แบบสอบถาม

ฉันจะเรียนได้ดีที่สุดอย่างไร

ผู้แปล: นางสุรีพร ปวุติภัทรพงศ์ (นิสิตปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ (TESL) Translator: Mrs. Sureeporn Pawuttipattarapong (TESL students, M.Ed, Burapha University) ผู้ตรวจงานแปล: ผศ. ดารณี ภุมวรรณ (ผู้เชี่ยวชาญงานแปล, ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทเอกการสอนภาษาอังกฤษ โปรแกรมนานาชาติ, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, ประเทศไทย Translation Reviewer: Asst. Prof. Daranee Pummawan, (Expert in Translation), Director, M.Ed. (TESL) Progrm, Education Faculty, Burapha University, Thailand

เลือกคำตอบที่อธิบายทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ โดยทำวงกลมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบนั้น วงกลมได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ ถ้าหากว่า คำตอบเดียวไม่เพียงพอตรงกับความรู้สึกของคุณ เว้นว่างไว้ในข้อที่มิได้เกี่ยวข้องกับคุณ

ฉันชอบเว็บไซต์ที่มี
กลุ่มนักท่องเที่ยวต้องการรู้เกี่ยวกับสวนสาธารณะ หรือเขตสงวนพันธ์สัตว์ป่าในบริเวณใกล้ๆ ที่คุณพักอยู่ คุณจะ
คุณมีปัญหาที่เข่าคุณอยากให้หมอ:
ลองนึกย้อนกลับไปเมื่อตอนที่คุณหัดทำอะไรใหม่ๆ เช่นการถีบจักรยาน คุณเรียนรู้สิ่งใหม่ได้จาก:
คุณใช้หนังสือซีดี หรือเว็บไซด์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายรูปโดยใช้กล้องดิจิตอลคุณอยากจะ:
คุณจะปรุงอาหารซึ่งเป็นมื้อพิเศษสำหรับครอบครัวของคุณคุณจะ:
คุณต้องเรียนรู้โปรแกรมทักษะหรือเกมใหม่บนคอมพิวเตอร์คุณจะ
นอกเหนือจากเรื่องราคา สิ่งใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือใหม่ประเภทมิใช่บันเทิงคดี
เว็บไซต์มีวิดีโอแสดงให้เห็นว่าจะทำให้กราฟพิเศษ มีการพูดคนมีรายชื่อและคำอธิบายสิ่งที่ต้องทำและไดอะแกรมบาง คุณจะได้เรียนรู้มากที่สุดจาก:
คุณกำลังวางแผนที่จะไปพักผ่อนกับกลุ่มเพื่อนๆ คุณต้องการฟังข้อคิดเห็นจากพวกเขาเกี่ยวกับแผนงานนั้น คุณจะ
คุณจะเลือกสั่งอาหารในภัตตาคารหรือร้านกาแฟคุณจะ:
คุณกำลังให้ความช่วยเหลือคนที่ต้องการจะไปสนามบิน ตัวเมือง หรือสถานีรถไฟในเมืองที่คุณอยู่ คุณจะ
คุณชอบผู้สอนหรือผู้นำเสนอที่ใช้วิธีการ:
เมื่อเสร็จสิ้นจากการแข่งขันหรือการทดสอบและคุณต้องการอยากจะทราบผลย้อนกลับ คุณอยากได้ผลย้อนกลับในลักษณะ
คุณต้องกล่าวสุนทรพจน์พิเศษในงานประชุมสำคัญคุณจะ
คุณจะซื้อกล้องดิจิตอล หรือ โทรศัพท์มือถือ นอกเหนือจากเหตุผลเรื่องราคาแล้ว มีอะไรอีกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณในการที่จะ(ซื้อ หรือ ไม่ซื้อ):