Többféle Tanulási Stratégia

Ha több preferencia is jellemző Önre, Ön a többséghez tartozik, mivel bármely lakosság ötventől hetvenig terjedő százaléka ebbe a csoportba sorolható.

A többszörös preferencia esetei érdekesek és változatosak. Például, Önre jellemző lehet két erős preferencia: V és A, vagy R és K . De lehet három is, mint pl. VAR vagy ARK. Vannak olyanok, akikre egyáltalán nem jellemző erős preferencia, és mind a négy tanulási módra majdnem egyforma pontszámot kaptak. Például egy hallgatónak ezek voltak a pontszámai: V=9, A=9, R=9, és K=9. Azt mondta, hogy mindig a használatban lévő vagy kért módhoz alkalmazkodik. Ha a tanár vagy a szakfelügyelő írásos módot választott, ő erre a módra váltott mind válaszadásaiban, mind a tanulásban.

Tehát a többféle preferencia lehetővé teszi, hogy két, három, vagy négy mód közül válasszunk a másokkal való közlésfolyamatban. Néhányan beismerték, hogy ha munkatársukat bosszantani akarják, akkor egy tőle idegen módot alkalmaznak. Például egy vita során kérhetnek írott bizonyítékot, annak tudatában, hogy a másik személy sokkal jobban szeret szóbeli információkra utalni. A pozitív reakció alatt azt értjük, hogy a többféle preferenciával biro személyek hajlandóak az őket körülvevők módjaihoz alkalmazkodni, ezekhez igazítani a sajátjukat.

Ha két uralkodó preferenciával rendelkezik, kérjük, olvassa el azokat a tanulási stratégiákat, amelyek a két, Ön által választott preferenciára vonatkoznak. Ha három preferenciája van, olvassa el a három listát, és ugyanígy, akinek négy preferenciája van, olvassa el mind a négyet. Két, három vagy négy stratégialistát kell elolvasni mindenkinek. Érdekes az a többféle preferenciával rendelkező emberektől származó megjegyzés, hogy szükséges számukra a tanulás és a kommunikáció során az egynél több stratégia használata. Egyetlen stratégia használatakor bizonytalannak érzik magukat. Az egyetlen preferenciával rendelkezők azonban gyakran azoknak a stratégiáknak a használatával tanulnak meg valamit, amelyek az ő egyetlen preferenciájukhoz tartoznak.

Észrevettünk néhány különbséget a többféle módot választók körén belül is, különösen azokat tekintve, akik 20 lehetőségnél vagy kevesebbet , vagy többet választottak. Ha Ön a kérdőívben 20-nál kevesebb lehetőséget választott, talán érdemes volna a legmagasabb pontszámát tekinteni a fő preferenciájának – majdnem úgy, mintha egyetlen preferenciája volna. Ön valószínűleg erősebb döntőképességgel bír, mint az<, aki 20-nál több lehetőséget választott.