Bảng câu hỏi khảo sát VARK

Cách học nào là tốt nhất đối với tôi?

Translated into Vietnamese by Trần Thị Minh Ngọc.

Hãy chọn những đáp án giải thích rõ nhất sở thích của bạn. Chọn thêm đáp án nếu đáp án thứ nhất chưa đủ để phản ánh hiểu biết của bạn. Bỏ trống bất cứ câu hỏi nào mà bạn thấy không phù hợp.

Khi lựa chọn một nghề nghiệp hoặc một lĩnh vực học tập, điều này là rất quan trọng với tôi khi nghề nghiệp/lĩnh vực đó có đòi hỏi:
Tôi muốn tiết kiệm nhiều tiền hơn và quyết định giữa các sự lựa chọn. Tôi sẽ:
Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về chuyến du lịch tôi đang đi. Tôi sẽ:
Tôi cần tìm đường đến 1 cửa hang mà bạn tôi đã giới thiệu, tôi sẽ:
Thứ tôi thích khi học trên mạng:
Tôi đã hoàn thành một cuộc thi hoặc một bài kiểm tra và tôi muốn có một vài phản hồi. Tôi mong muốn có được những phản hồi:
Tôi muốn học để làm một việc gì đó mới trên máy tính. Tôi sẽ:
Tôi muốn tìm hiểu về một ngôi nhà hoặc một căn hộ. Trước khi ghé thăm nó tôi muốn:
Tôi muốn học cách chơi một trò chơi cờ hoặc một trò chơi thẻ bài. Tôi sẽ:
Tôi muốn lắp ráp các bộ phận của một cái bàn gỗ, tôi sẽ làm tốt nhất bằng cách:
Tôi muốn học cách chụp ảnh đẹp hơn, tôi sẽ:
Khi học , tôi thường:
Một trang web có chứa 1 video hướng dẫn cách vẽ 1 đồ thị hoặc 1 biểu đồ đặc biệt. Trên đó có 1 người đang nói, một vài danh sách miêu tả những việc cần làm và một số sơ đồ hướng dẫn. Tôi sẽ học tốt nhất bằng cách:
Tôi thích một người diễn giả hoặc một giáo viên sử dụng:
Tôi có vấn đề với tim mạch. Tôi mong muốn rằng bác sĩ sẽ:
Tôi muốn tìm hiểu về một dự án mới. Tôi sẽ yêu cầu :