Astudio drwy ddarllen ac ysgrifennu

Os yw’n llawer gwell gennych ddysgu drwy ddarllen ac ysgrifennu, dylech ddefnyddio’r cyfan neu rai o’r dulliau canlynol:

Mewnbwn

er mwyn derbyn yr wybodaeth
 • rhestrau
 • penawdau
 • geiriaduron
 • rhestrau o dermau
 • diffiniadau
 • taflenni gwybodaeth
 • darllen – llyfrgell
 • nodiadau (air am air, fel arfer)
 • athrawon sy’n trin geiriau’n ddeheuig, ac yn rhoi llawer o wybodaeth yn eu brawddegau a’u nodiadau
 • traethodau
 • llawlyfrau (cyfrifiadureg a labordai)

SWOT

er mwyn gwneud pecyn hawdd ei ddysgu
 • ysgrifennu’r geiriau drosodd a throsodd
 • darllen eich nodiadau (yn dawel) drosodd a throsodd
 • ailysgrifennu’r syniadau a’r egwyddorion yn eich geiriau eich hun
 • trosi adweithiau, effeithiau, diagramau, siartiau a diagramau llif yn eiriau
 • dychmygu mai cwestiynau amlddewis yw eich rhestrau, a mynd ati i wahaniaethu rhyngddynt
 • Newid eich ‘nodiadau’ yn becyn hawdd ei ddysgu, drwy grynhoi’r nodiadau a’u lleihau 3:1

Allbwn

er mwyn gwneud yn dda yn yr arholiad
 • ysgrifennu atebion i gwestiynau arholiad
 • ymarfer drwy ddefnyddio cwestiynau amlddewis
 • ysgrifennu cyflwyniad, paragraffau a diweddglo
 • paratoi rhestrau (a, b, c, ch, 1, 2, 3, 4)
 • trefnu eich geiriau’n byramidiau a phwyntiau