Dulliau astudio cinesthetig

Os yw’n llawer gwell gennych ddefnyddio dulliau cinesthetig i ddysgu, dylech ddefnyddio’r cyfan neu rai o’r dulliau canlynol:

Mewnbwn

er mwyn derbyn yr wybodaeth
 • defnyddio eich holl synhwyrau – gweld, cyffwrdd, blasu, arogli, clywed
 • labordai
 • teithiau maes
 • cylchdeithiau maes
 • enghreifftiau o egwyddorion
 • darlithwyr sy’n defnyddio enghreifftiau wedi’u codi o fywyd pob dydd
 • rhoi cysyniadau/egwyddorion ac ati ar waith
 • dysgu drwy brofiad ymarferol
 • dysgu drwy roi cynnig a methu
 • casgliadau o wahanol fathau o greigiau, planhigion, cregyn, gweiriau ac ati
 • enghreifftiau, samplau, ffotograffau
 • rysetiau – atebion i broblemau, papurau arholiad blaenorol

SWOT

er mwyn gwneud pecyn hawdd ei ddysgu
 • Efallai bod nodiadau eich darlithoedd yn wael, am nad oedd y pynciau’n rhai ‘go iawn’ neu’n ‘berthnasol’.
 • Byddwch yn cofio’r pethau ‘go iawn’ a ddigwyddodd.
 • Rhoi digonedd o enghreifftiau yn eich crynodeb. Defnyddio astudiaethau achos a chymwysiadau i’ch helpu i ddeall egwyddorion a chysyniadau haniaethol.
 • Trafod eich nodiadau gyda rhywun sy’n hoffi dysgu drwy ddulliau cinesthetig
 • Defnyddio lluniau a ffotograffau sy’n egluro syniad
 • Mynd yn ôl i’r labordy neu ddefnyddio llawlyfr y labordy
 • Dwyn i gof arbrofion, teithiau maes ac ati
 • Newid eich ‘nodiadau’ yn becyn hawdd ei ddysgu, drwy grynhoi’r nodiadau a’u lleihau 3:1.

Allbwn

er mwyn gwneud yn dda yn yr arholiad
 • ymarfer drwy ysgrifennu atebion a pharagraffau
 • ail-greu amodau arholiad yn eich ystafell eich hun