Dulliau astudio gweledol

Mewnbwn

er mwyn derbyn yr wybodaeth
 • Tanlinellu, Gwahanol liwiau, Amlygwyr
 • Siartiau llif
 • Lluniau, fideos, posteri, sleidiau
 • Darlithwyr sy’n defnyddio y ystumiau ac iaith ddarluniadol
 • Gwerslyfrau sy’n cynnwys diagramau a lluniau.
 • Graffiau
 • lle gwag

SWOT

er mwyn gwneud pecyn hawdd ei ddysgu
 • Defnyddiwch yr holl dechnegau uchod
 • Ail-luniwch y delweddau mewn gwahanol ffyrdd rhowch gynnig ar osod pethau’n wahanol
 • Ailysgrifennwch eich tudalennau, heb edrych ar y gwreiddiol
 • symbolau neu flaenlythrenau yn lle geiriau
 • Edrychwch ar eich tudalennau
 • Newidiwch eich ‘nodiadau’ darlithoedd yn becyn hawdd ei ddysgu, drwy eu lleihau 3:1 yn dudalennau darluniadol.

Allbwn

er mwyn gwneud yn dda yn yr arholiad
 • Tynnwch luniau, defnyddiwch ddiagramau
 • Ysgrifennwch atebion i gwestiynau arholiad
 • Ceisiwch gofio’r lluniau a grewyd gan eich tudalennau
 • Newidiwch eich pethau gweledol yn ôl yn eiriau.