Giới thiệu VARK

Bạn có biết bạn học như thế nào không?

VARK nói cho bạn biết một số điều về chính bản than bạn mà bạn có thể biết hoặc chưa biết. Điều này có thể được dung để hiểu hơn về ông chủ của bạn, đồng nghiệp, bố mẹ, giáo viên, những mối quan hệ xung quanh và hiểu hơn về chính bạn. Đây là một phát minh ngắn gọn và đơn giản đã được đón nhận bởi nhiều người bởi vì những khía cạnh của nó được trực giác tiếp nhận và ứng dụng vào thực tế. Điều này đã giúp nhiều người hiểu nhau hơn và đặc biệt là các học sinh nếu muốn học một cách hiệu quả hơn, đối với 1 số cơ sở giáo dục đang muốn trở nên nhạy bén hơn với các chiến lược giảng dạy đa dạng cần thiết để tiếp cận được tất cả học sinh.