IL-KWESTJONARJU VARK

L-aħjar mod kif nitgħallem

Maqlub għall-Malti minn David Muscat

Agħżel it-tweġiba li tgħodd l-aktar għalik. Tista’ tagħżel aktar minn tweġiba waħda jekk taħseb li hemm aktar minn tweġiba waħda li tgħodd għalik. Jekk l-ebda tweġiba ma tolqtok, timmarka xejn.

Għadek kif għamilt test jew eżami. Kif tixtieq li jasallek ir-riżultat?
Qed tinqeda bi ktieb jew CD jew sit elettroniku biex titgħallem tieħu r-ritratti bil-kamera diġitali l-ġdida tiegħek. X’tixtieq li jkollok fil-manwal?
Tqabbadt tagħti tagħrif lil grupp ta’ turisti dwar ir-riservi jew il-parks naturali ta’ pajjiżek. X’tagħmel?
Se titgħallem kif tħaddem programm ġdid jew tilgħab logħba tal-kompjuter. X’tagħmel?
Qiegħed f’restorant u se tiddeċiedi x’se tiekol? X’tagħmel?
Se ssajjar ikla speċjali lil tal-familja. X’tagħmel?
Min jogħġbok l-aktar? Għalliema jew preżentaturi li jinqdew:
Qed tuġgħek irkobbtok. Kif tkun tixtieq li t-tabib jispjegalek x’għandek? Billi:
Ipprova ftakar mument f’ħajtek li fih tgħallimt tagħmel xi ħaġa ġdida. Tagħżilx xi ħila fiżika, ngħidu aħna kif issuq rota. Int titgħallem l-aktar billi:
Għadek kif irċevejt kopja tal-programm ta’ safra li se tagħmel ma’ ħbiebek. Tixtieq tkun taf ħbiebek x’jaħsbu fuq il-programm. X’tagħmel?
Tixtieq turi lil xi ħadd it-triq għall-ajruport jew kif jasal fil-qalba tar-raħal fejn toqgħod jew kif imur lura l-lukanda. X’tagħmel?
Int jogħġbuk is-siti elettroniċi li:
A website għandha video juri kif jagħmlu graff speċjali. Hemm persuna taħdit, xi listi u kliem li jiddeskrivu x'għandek tagħmel u xi dijagrammi. Inti titgħallem aktar minn:
Se tixtri mowbajl ġdid jew kamera diġitali. Minbarra l-prezz, xi tqis l-aktar qabel tagħżel x’se tixtri?
Minbarra l-prezz, lejn xiex tħares meta tiġi biex tixtri ktieb ġdid? Lejn:
Se tagħti taħdita importanti waqt seminar jew f’xi okkażjoni speċjali. Biex tinqeda biex tagħti l-fehmiet tiegħek?