Introduksjon til VARK

Vet du hvordan du lærer?

VARK forteller noe om deg selv som du kanskje allerede vet eller kanskje ikke viste eller hadde tenkt over. Det kan brukes til å forstå din sjef, dine kolleger, dine foreldre, dine lærere, dine slektninger og – deg selv. Det er et kort og enkelt kartleggingsverktøy som har blitt godt mottatt fordi dimensjonene eller modalitetene blir forstått intuitivt og det lar seg gjøre å anvende resultatene i praksis. Det har hjulpet mennesker til å forstå hverandre og spesielt har elever og studenter fått hjelp til å studere mer effektivt. VARK har også bidradd til at skoler og universiteter har blitt mer lydhøre for det mangfold av undervisningsstrategier som er nødvendig for å nå alle elever/studenter.