Introduktion till VARK

Vet du hur du lär dig?

VARK berättar något om dig själv som du redan vet eller kanske inte vet. Det kan användas för att förstå dig själv, din chef, dina kollegor, dina föräldrar, din lärare och dina släktingar. Det är en kort och enkel inventering som har blivit väl mottagen eftersom den har en praktisk tillämpning och dimensioner som är lätta att ta till sig. Den har hjälpt människor att förstå varandra och speciellt har studenter fått hjälp att studera effektivare. VARK har också bidragit till att skolor och universitet har blivit mer lyhörda för den mångfald av undervisningsstrategier som är nödvändiga för att nå alla elever/studenter.