Pyetësori VARK

Si të mësojmë më së miri?

Translated into Albanian by Luc Cardinal.

Zgjidhni përgjigjen që shpjegon më së miri preferencat tuaja dhe rrumbullaksoni shkronjën përkatëse. Ju lutemi të rrumbullaksoni më shumë se një në qoftë se një përgjigje e vetme nuk përputhet me perceptimin tuaj.Leni bosh për pyetje që nuk keni përgjigje.

Ju jeni gati për të blerë një aparat fotografik dixhital, ose telefon celular. Përpos çmimit, çfarë do të ndikojë më tepër në vendimin tuaj?
Kujtoni një kohë kur jeni mësuar si të bëni diçka të re. Përpiquni të shmangni atë që është mësim për aktivitet fizik, psh. Ngasja e në një biçikletë. Ju keni mësuar më së miri duke:
Ju keni përfunduar një garë apo test dhe do të donit të shihnit disa rezultate. Kërkoni të keni rezultate duke:
Do të zgjedhni ushqimin në një restoran apo kafe. Ju do të:
Një faqe interneti ka një video që tregon se si të bëjnë një grafik të veçantë . Nuk është një person i të folurit , disa lista dhe fjalët që përshkruajnë se çfarë të bëni dhe disa diagrame . Ju do të mësoni më shumë nga :
Doni të mësoni një program, krijoni aftësia apo të mësoni një lojë në kompjuter. Ju do të:
Ju do të gatuani diçka të veçantë për familjen tuaj. Ju do të:
Më pëlqejnë faqet e internetit që kanë:
Ju jeni duke planifikuar një pushim për një grup. Ju dëshironi disa reagime nga grupi në lidhje me planin. Ju do të:
Ju keni një problem me zemrën tuaj. Ju do të preferoni që mjeku:
Preferoni një mësues apo prezantues i cili përdor:
Ju jeni duke përdorur një libër, CD apo faqe interneti për të mësuar se si të fotografoni me aparatin tuaj dixhital. Ju do të doni të keni:
Kërkohet nga ju të mbani fjalim në konferencë apo rast të veçantë. Ju do të:
Një grup turistësh të duan të mësojnë në lidhje me parqet e kafshëve të egra në zonën tuaj. Ju do të:
Ju jeni duke ndihmuar një person që dëshiron të shkojë në aeroportin, qendrën e qytetit ose stacion tuaj hekurudhor. Ju do të:
Përpos çmimit, cka do të ndikojë më së tepërmi në blerjen e një libri më temë të zakonshme?