The VARK Questionnaire (Welsh)

Sut byddaf i’n dysgu orau?

Translated into Welsh in 2007 by Gareth Catherwood, Coleg Meirion-Dwyfor

Dewiswch yr ateb sy’n egluro beth sydd orau gennych chi, a rhowch gylch o gwmpas y llythyren sydd gyferbyn â’ch ateb. Croeso i chi roi cylch o gwmpas mwy nag un ateb os yw hynny’n addas, a pheidiwch ag ateb cwestiynau sy’n amherthnasol i’ch sefyllfa chi.

Mae gan wefan fideo yn dangos sut i wneud graff arbennig. Mae person yn siarad, mae rhai rhestrau a geiriau sy'n disgrifio beth i'w wneud a rhai diagramau. Byddech yn dysgu y rhan fwyaf o:
Rydych ar fin prynu camera digidol neu ffôn symudol. Ar wahân i’r pris, beth fyddai’n dylanwadu fwyaf ar eich penderfyniad?
Ar wahân i’r pris, beth fyddai’n dylanwadu fwyaf ar eich penderfyniad i brynu llyfr ffeithiol newydd?
Mae disgwyl i chi roi anerchiad mewn cynhadledd neu ddigwyddiad arbennig. P’run o’r rhain fyddech yn ei wneud?
Ceisiwch gofio adeg pan wnaethoch ddysgu sut i wneud rhywbeth newydd. Peidiwch â dewis medr gorfforol e.e. reidio beic. Y ffordd orau y gwnaethoch ddysgu gwneud y peth oedd:
Rydych am goginio pryd arbennig i’ch teulu. P’run o’r rhain fyddech yn ei wneud?
Rydych newydd gwblhau cystadleuaeth neu brawf, a byddech yn hoffi cael sylwadau ar eich perfformiad. Byddech yn dewis:
Mae gennych broblem gyda’ch pen-glin. Byddai’n well gennych petai’r meddyg yn:
Mae criw o ymwelwyr yn awyddus i wybod am barciau neu warchodfeydd natur yn eich ardal. P’run o’r rhain fyddech yn ei wneud?
Rydych yn awyddus i feistroli rhaglen, medr neu gêm newydd ar eich cyfrifiadur. Byddech yn:
Rydych yn ceisio helpu rhywun sydd ar ei ffordd i faes awyr, canol y dref neu orsaf drenau. P’run o’r rhain fyddech yn ei wneud?
Rydych yn cynllunio gwyliau i griw o’ch ffrindiau. I gael eu barn ar eich cynlluniau, p’run o’r rhain fyddech yn ei wneud?
Mae arnoch eisiau dewis bwyd mewn lle bwyta neu gaffi. P’run o’r rhain fyddech yn ei wneud?
Ydi’n well gennych chi athro neu gyflwynydd sy’n defnyddio:
Rydych yn defnyddio llyfr, crynoddisg neu wefan i ddysgu sut i dynnu lluniau gyda’ch camera digidol newydd. P’run o’r rhain hoffech chi ei gael?
Rwy’n hoffi gwefannau sydd â