Học các chiến lược thông qua Đa phương thức

Nếu bạn có sở thích học đa dạng, bạn ở trong nhóm đa số vì khoảng từ 50 đến 70% dân số dường như nằm trong nhóm này.

Mô hình học đa dạng thường rất thú vị và cũng khác nhau. Ví dụ, bạn có thể rất thích học trực quan và thông qua thính giác, hoặc thích học thông qua đọc viết và thực hành, hoặc bạn có thể rất thích học cả 3 cách gộp lại. Một số người không có sở thích đặc biệt với cách học nào cả và điểm của họ dường như bằng nhau cho ca 4 phần. Ví dụ một học sinh có điểm trực quan 9, thính giác 9, thực hành 9, cô ấy nói ràng cô ấy đã thích nghi với mô hình học tập đã được sử dụng hoặc được yêu cầu. Nếu như giáo viên hoặc người hướng dẫn thích mô hình học đọc viết, cô ấy sẽ chuyển qua mô hình đó cho những phản hồi và cho cách học của cô ấy.

Vậy nên sở thích học đa dạng cho bạn lựa chọn 2 hoặc 3 mô hình để sử dụng cho sự trao đổi của bạn với những người khác. Một số người đã thừa nhận rằng nếu họ muốn gây khó chịu, họ sẽ thực hiện theo 1 mô hình mà khác với người họ đang làm việc cùng. Ví dụ, họ có thể yêu cầu các dẫn chứng được viết ra trong 1 cuộc tranh luận vì họ biết rang người kia chỉ thích nói các thông tin. Những phản ứng tích cực có nghĩa là những người với sở thích học đa dạng có thể lựa chọn để phù hợp hoặc căn chỉnh cách học của họ với nhiều người xung quanh họ.

Nếu bạn có 2 sở thích học chiếm trong yếu hoặc ngang nhau, hãy đọc chiến lược học tập được đưa ra cho cả 2 loại. Nếu bạn có 3 sở thích, hãy đọc cả 3 mục mà gần giống với những người có cả 4 loại. Bạn sẽ cần đọc 2 hoặc 3 thậm chí là 4 mục chiến lược. Một thông tin thú vị là những người có mô hình học đa dạng đã cho chúng tôi biết rằng việc sử dụng nhiều hơn 1 chiến lược cho việc học và giao tiếp là rất cần thiết. Họ cảm thấy không tự tin chỉ với 1 loại. Thay vào đó, những người chỉ có 1 sở thích học tập thường tiếp nhận thông tin chỉ với những chiến lược phù hợp với cách học riêng của họ.

Chúng tôi nhận ra sự khác nhau giữa những người có sở thích học đa dạng đăc biệt là những người đã chọn ít hơn 20 đáp án và những người đã chọn nhiều hơn. Nếu bạn đã chọn ít hơn 20 đáp án trong bảng khảo sát, bạn có thể muốn xem phần điểm cao nhất của bạn như là cái sở thích học tập chính của bạn – gần như là chỉ duy nhất 1 cái. Bạn có thể là người có khả năng ra quyết định tốt hơn những người đã chọn hơn 20 đáp án.