Chiến lược học tập thông qua thính giác

Nếu bạn có thiên hướng mạnh về cách học thông qua việc nghe, bạn nên sử dụng một số gợi ý sau:

Tiếp nhận thông tin

 • tham gia các lớp học
 • tham gia các buổi thảo luận và hướng dẫn
 • thảo luận về các chủ đề với người khác
 • thảo luận về các chủ đề với giáo viên của bạn
 • giải thích về các ý tưởng mới cho người khác
 • sử dụng máy ghi âm
 • hãy nhớ những ví dụ, câu chuyện, chuyện cười thú vị
 • miêu tả những đồ vật ở trên đầu, tranh ảnh và vật thể cho những người không ở cùng chỗ với bạn
 • để dành những khoảng trống trong vở để gợi nhớ lại và điền vào

Học tập không nước mắt

 • Những ghi chú của bạn có thể ít vì bạn thích nghe. Bạn sẽ cần mở rộng những ghi chú của mình bằng cách nói chuyện với người khác và thu thập chúng từ trong sách.
 • Ghi âm những ghi chú tóm tắt của bạn và nghe lại chúng.
 • Yêu cầu người khác nghe bạn nói về 1 chủ đề.
 • Đọc to những ghi chú tóm tắt của bạn.
 • Giải thích những ghi chú của bạn cho 1 người có cùng phong cách học giống bạn.
 • Chuyển những ghi chú bài học thành những mẩu thông tin nhỏ 1/3.

Để thi tốt, làm bài tập tốt:

 • Tưởng tượng đang nói chuyện với giám thị
 • Nghe tiếng của bạn và viết ra.
 • Dành thời gian yên tĩnh gợi lại các ý tưởng.
 • Luyện tập viết đáp án cho những câu hỏi trong đề cũ.
 • Nói ra đáp án của bạn hoặc đọc chúng lên trong đầu.

Bạn thích tất cả những điều này được giải thích cho bạn.
Những chữ viết này không có giá trị bằng những điều bạn nghe.
Bạn có thể sẽ đi và nói cho ai đó về những điều này.