Chiến lược học thông qua trực quan

Tiếp nhận thông tin

 • gạch chân, đổi màu, làm nổi bật các nội dung quan trọng
 • sử dụng sơ đồ
 • sử dụng các bức vẽ, áp phích, trình chiếu
 • học với những giáo viên sử dụng cử chỉ, ngôn ngữ hình ảnh
 • đọc sách có sơ đồ và hình ảnh
 • sử dụng biểu đồ
 • sử dụng kí hiệu
 • sử dụng khoảng trắng

Học không nước mắt

 • sử dụng tất cả kĩ thuật ở trên
 • tái cấu trúc các hình ảnh theo nhiều cách khác nhau – thử nhiều cách sắp xếp đặc biệt
 • vẽ lại bài học theo trí nhớ của bạn
 • thay thế từ bằng kí hiệu hoặc viết tắt
 • nhìn vào bài học
 • Chuyển những lưu ý của bài giảng thành 1 phần dễ học hơn bằng cách thu nhỏ chúng thành những bức ảnh có kích thước nhỏ bằng 1/3

Để làm tốt trong các bài thi

 • Vẽ, sử dụng sơ đồ
 • Viết đáp án bài thi
 • Vẽ lại những hình ảnh bằng những bức ảnh của bạn
 • Luyện tập chuyển tải hình ảnh thành từ ngữ

Bạn muốn có một cái nhìn toàn cảnh vậy nên phương pháp của bạn luôn là tổng thể hơn là việc giảm bớt.
Bạn thường bị rung động bởi bên ngoài của 1 vật thể.
Bạn hứng thú với màu sắc và các bản thiết kế, bạn biết bạn ở đâu trong khu vực của bạn.
Bạn chắc là sẽ vẽ một thứ gì đó.