Chiến lược học tập thông qua vận động/ thực hành

Nếu bạn thích cách học thông qua vận động/thực hành, bạn nên sử dụng một số gợi ý dưới đây:

Cách tiếp thu/tiếp nhận thông tin

 • Sử dụng tất cả các giác quan: nhìn, nếm, ngửi, chạm, nghe…
 • Sử dụng phòng thí nghiệm
 • Tham gia thực địa
 • Tham gia những chuyến đi thực tế
 • Xem ví dụ về các nguyên tắc
 • Học với những giảng viên sử dụng ví dụ thực tế
 • Sử dụng các ứng dụng
 • sử dụng những phương pháp thực hành
 • Sử dụng phương pháp thử và lỗi
 • Xem bộ sưu tập các loại đá, cây, vỏ sò, cỏ…
 • Xem triển lãm, các mẫu vật, tranh ảnh…
 • Xem các công thức, phương án giải quyết vấn đề, bài kiểm tra cũ

Học không nước mắt:

 • Những ghi chú của bạn về bài học có thể ít bởi vì các chủ đề thì không hữu hình hoặc không có thực tế.
 • Bạn sẽ nhớ những điều thực tế đã xảy ra.
 • Đưa nhiều ví dụ vào các bài tóm tắt của bạn, sử dụng các nghiên cứu trường hợp và ứng dụng để giúp bạn nhớ các quy tắc và những khái niệm trừu tượng.
 • Nói về những ghi chú của bạn với những người có cùng sở thích học thực hành.
 • Sử dụng tranh ảnh để thể hiện ý tưởng.
 • Quay lại phòng thí nghiệm hoặc xem lại hướng dẫn sử dụng phòng thí nghiệm.
 • Gợi nhớ lại những cuộc thí nghiệm, chuyến đi thực tế.
 • Chuyển các ghi chú bài học thành những gói nhỏ hơn 1/3.

Để thể hiện tốt trong các bài thi, bài kiểm tra:

 • Thực hành viết đáp án và các đoạn văn
 • Đóng vai như đang tham gia cuộc thi ở trong phòng của bạn.

Bạn muốn trải nghiệm bài thi để bạn có thể hiểu nó.
Những ý tưởng trên trang web này chỉ có giá trị nếu chúng nghe có vẻ thực tế, và liên quan đến bạn.
Bạn cần phải làm gì đó để hiểu hơn các vấn đề.