Upitnik VARK

Kako najbolje učim?

Translated into Bosnian by Luc Cardinal

Izaberite odgovor koji najbolje opisuje Vašu preferenciju i zaokružite slovo/a ispred njega. Molimo zaokružite više od jednog ponuđenog odgovora ako samo jedan odgovor nije dostatan da opiše Vašu percepciju. Ostavite praznim svako pitanje koje nije primjenjljivo.

Sviđaju mi se internet stranice koje imaju:
Birate jelo u restoranu ili kafiću. Vi biste:
Sjetite se vremena kada ste učili kako da radite nešto što Vam je bilo novo. Pokuštajte izbjeći izbor neke fizičke vještine, npr. vožnje bicikla. Učili ste najbolje putem:
Nalazite se nadomak kupnje digitalnog foto aparata ili mobitela. Osim cijene, šta bi najviše uticalo na Vašu odluku?
Završili ste takmičenje ili ispit i željeli biste povratne informacije. Željeli biste dobiti povratne informacije:
Namjeravate skuhati nešto posebno čime želite počastiti svoju porodicu. Vi biste:
Planirate godišnji odmor za grupu ljudi. Želite da dobijete povratne informacije od njih u vezi sa planom. Vi biste:
Grupa turista želi da sazna nešto više o parkovima ili rezervatima prirode u Vašem području. Vi biste:
Želite naučiti novi program, vještinu ili igricu na kompjuteru. Vi biste:
Imate problema sa Vašim srcem. Preferirali biste da:
Preferirate li nastavnika ili prezentatora koji koristi:
A website ima video koji pokazuje kako napraviti posebnu grafikonu. Postoji osoba govornog područja , neke liste i reči opisuju šta da radim , a neki dijagrami . Ne bi naučiti najviše od :
Pomažete nekome ko želi da ide na Vaš aerodrom, u centar grada ili na željezničku stanicu. Vi biste:
Morate održati važan govor na konferenciji ili posebnim povodom. Vi biste:
Koristite knjigu, CD ili internet stranicu kako bi naučili kako da slikate svojim novim digitalnim foto aparatom. Voljeli biste da imate:
Osim cijene, šta bi najviše uticalo na Vašu odluku da kupite neku novu nebeletrističku knjigu?