Upitnik VARK

Kako najbolje učim?

Translated into Bosnian by Luc Cardinal

Izaberite odgovor koji najbolje opisuje Vašu preferenciju i zaokružite slovo/a ispred njega. Molimo zaokružite više od jednog ponuđenog odgovora ako samo jedan odgovor nije dostatan da opiše Vašu percepciju. Ostavite praznim svako pitanje koje nije primjenjljivo.

A website ima video koji pokazuje kako napraviti posebnu grafikonu. Postoji osoba govornog područja , neke liste i reči opisuju šta da radim , a neki dijagrami . Ne bi naučiti najviše od :
Sviđaju mi se internet stranice koje imaju:
Namjeravate skuhati nešto posebno čime želite počastiti svoju porodicu. Vi biste:
Morate održati važan govor na konferenciji ili posebnim povodom. Vi biste:
Završili ste takmičenje ili ispit i željeli biste povratne informacije. Željeli biste dobiti povratne informacije:
Pomažete nekome ko želi da ide na Vaš aerodrom, u centar grada ili na željezničku stanicu. Vi biste:
Preferirate li nastavnika ili prezentatora koji koristi:
Planirate godišnji odmor za grupu ljudi. Želite da dobijete povratne informacije od njih u vezi sa planom. Vi biste:
Birate jelo u restoranu ili kafiću. Vi biste:
Želite naučiti novi program, vještinu ili igricu na kompjuteru. Vi biste:
Nalazite se nadomak kupnje digitalnog foto aparata ili mobitela. Osim cijene, šta bi najviše uticalo na Vašu odluku?
Sjetite se vremena kada ste učili kako da radite nešto što Vam je bilo novo. Pokuštajte izbjeći izbor neke fizičke vještine, npr. vožnje bicikla. Učili ste najbolje putem:
Osim cijene, šta bi najviše uticalo na Vašu odluku da kupite neku novu nebeletrističku knjigu?
Grupa turista želi da sazna nešto više o parkovima ili rezervatima prirode u Vašem području. Vi biste:
Koristite knjigu, CD ili internet stranicu kako bi naučili kako da slikate svojim novim digitalnim foto aparatom. Voljeli biste da imate:
Imate problema sa Vašim srcem. Preferirali biste da: