Upitnik VARK

Kako najbolje učim?

Translated into Bosnian by Luc Cardinal

Izaberite odgovor koji najbolje opisuje Vašu preferenciju i zaokružite slovo/a ispred njega. Molimo zaokružite više od jednog ponuđenog odgovora ako samo jedan odgovor nije dostatan da opiše Vašu percepciju. Ostavite praznim svako pitanje koje nije primjenjljivo.

Planirate godišnji odmor za grupu ljudi. Želite da dobijete povratne informacije od njih u vezi sa planom. Vi biste:
Grupa turista želi da sazna nešto više o parkovima ili rezervatima prirode u Vašem području. Vi biste:
Preferirate li nastavnika ili prezentatora koji koristi:
A website ima video koji pokazuje kako napraviti posebnu grafikonu. Postoji osoba govornog područja , neke liste i reči opisuju šta da radim , a neki dijagrami . Ne bi naučiti najviše od :
Sviđaju mi se internet stranice koje imaju:
Želite naučiti novi program, vještinu ili igricu na kompjuteru. Vi biste:
Imate problema sa Vašim srcem. Preferirali biste da:
Pomažete nekome ko želi da ide na Vaš aerodrom, u centar grada ili na željezničku stanicu. Vi biste:
Osim cijene, šta bi najviše uticalo na Vašu odluku da kupite neku novu nebeletrističku knjigu?
Birate jelo u restoranu ili kafiću. Vi biste:
Završili ste takmičenje ili ispit i željeli biste povratne informacije. Željeli biste dobiti povratne informacije:
Sjetite se vremena kada ste učili kako da radite nešto što Vam je bilo novo. Pokuštajte izbjeći izbor neke fizičke vještine, npr. vožnje bicikla. Učili ste najbolje putem:
Koristite knjigu, CD ili internet stranicu kako bi naučili kako da slikate svojim novim digitalnim foto aparatom. Voljeli biste da imate:
Morate održati važan govor na konferenciji ili posebnim povodom. Vi biste:
Namjeravate skuhati nešto posebno čime želite počastiti svoju porodicu. Vi biste:
Nalazite se nadomak kupnje digitalnog foto aparata ili mobitela. Osim cijene, šta bi najviše uticalo na Vašu odluku?