Upitnik VARK

Kako najbolje učim?

Translated into Bosnian by Luc Cardinal

Izaberite odgovor koji najbolje opisuje Vašu preferenciju i zaokružite slovo/a ispred njega. Molimo zaokružite više od jednog ponuđenog odgovora ako samo jedan odgovor nije dostatan da opiše Vašu percepciju. Ostavite praznim svako pitanje koje nije primjenjljivo.

Birate jelo u restoranu ili kafiću. Vi biste:
Sviđaju mi se internet stranice koje imaju:
Nalazite se nadomak kupnje digitalnog foto aparata ili mobitela. Osim cijene, šta bi najviše uticalo na Vašu odluku?
Završili ste takmičenje ili ispit i željeli biste povratne informacije. Željeli biste dobiti povratne informacije:
Preferirate li nastavnika ili prezentatora koji koristi:
Želite naučiti novi program, vještinu ili igricu na kompjuteru. Vi biste:
Pomažete nekome ko želi da ide na Vaš aerodrom, u centar grada ili na željezničku stanicu. Vi biste:
Sjetite se vremena kada ste učili kako da radite nešto što Vam je bilo novo. Pokuštajte izbjeći izbor neke fizičke vještine, npr. vožnje bicikla. Učili ste najbolje putem:
Namjeravate skuhati nešto posebno čime želite počastiti svoju porodicu. Vi biste:
Morate održati važan govor na konferenciji ili posebnim povodom. Vi biste:
Grupa turista želi da sazna nešto više o parkovima ili rezervatima prirode u Vašem području. Vi biste:
Imate problema sa Vašim srcem. Preferirali biste da:
Planirate godišnji odmor za grupu ljudi. Želite da dobijete povratne informacije od njih u vezi sa planom. Vi biste:
Koristite knjigu, CD ili internet stranicu kako bi naučili kako da slikate svojim novim digitalnim foto aparatom. Voljeli biste da imate:
Osim cijene, šta bi najviše uticalo na Vašu odluku da kupite neku novu nebeletrističku knjigu?
A website ima video koji pokazuje kako napraviti posebnu grafikonu. Postoji osoba govornog područja , neke liste i reči opisuju šta da radim , a neki dijagrami . Ne bi naučiti najviše od :