Úvod do VARKu

Viete, ako sa učíte?

VARK vám o vás prezradí niečo, čo ste o sebe možno vedeli, alebo aj nevedeli. Môže vám pomôcť porozumieť vášmu šéfovi, vašim kolegom, vašim rodičom, vášmu učiteľovi, vašim príbuzným a vám samým. Je to jednoduchý nástroj, ktorý bol dobre akceptovaný, lebo je intuitívne pochopiteľny a jeho aplikácia je praktická. VARK pomohol ľuďom porozumieť si navzájom a najmä študentom učiť sa efektívnejšie ako aj  fakultám, aby boli citlivejšie na rozmanitosť vyučovacích stratégií potrebných na oslovenie všetkých študentov.