استراتژی هایی برای افرادی که از راه بینایی بهترین یادگیری را دارند

ورودی-برای گرفتن اطلاعات از موارد زیر

استفاده شود
 • خط کشیدن، رنگ های مختلف و برجسته نمودن نکات مهم
 • عکس ها، فیلم، پوستر و اسلاید
 • سخنرانی که از زبان اشاره و تصویر جهت ارائه مطالب استفاده می کند.
 • کتاب هایی حاوی نمودار و عکس
 • نقشه ها
 • نشانه ها
 • فضاهای خالی

 یادگیری مدام العمر به وسیله

 

 • استفاده از همه روش های بالا
 • کشیدن تطاویر به صورت های مختلف، امتحان کردن ترتیب مخصوص . متفاوت
 • پس از حفظ یک تصویر با استفاده از حافظه خود آن را مجددا نقاشی کنید.
 • کلمات را با استفاده از نشانه ها و اختصارات آن ها جایگزین کنید.
 • به صفحات خود نگاه کنید.
 • نوشته های کنفرانس خود را به بسته های آموزشی حاوی تصاویر تبدیل کنید به این صورت که هر سه اسلاید را به یک تصویر تبدیل کنید.

 برون ده- برای عملکرد بهتر در امتحانات

 • هر چیزی را نقاشی کنید و از دیاگرام استفاده کنید.
 • جواب های امتحان را بنوبسید.
 • تصاویری که به خاطر سپرده اید را به یاد آورید.
 • تمرین کنید که تصاویر را به کلمه تبدیل کنید.

 هنگامی که شما می خواهید یک تصویر را به خاطر آورید باید کل فرآیند را بدانید به جای اینکه فقط بخشی از آن را بدانید.
شما اغلب تمامی ابعاد یک موضوع را بررسی می کنید. شما به طرح ها و رنگ ها علاقه دارید و می دانید که در کجای محیط قرار گرفته اید.
شما احتمالا قصذ کشیدن چیزی را دارید.