VARK dotazník

Ako sa vám učí najlepšie?

Translated into Slovak by Lucia Sukolova, University of Economics in Bratislava.

Vyberte odpoveď, ktorá najlepšie vystihuje vaše preferencie a zakliknite odpovedajúce políčko. Ak viac odpovedí vystihuje vaše preferencie, zakliknite viacero odpovedí. Nezakliknite otázku, ktorá sa na vás nevzťahuje.

Chcete ušetriť viac peňazí. Ako by ste postupovali pri výbere z viacerých možností?
Chcete zistiť viac o výlete na ktorý sa chystáte. Ako by ste postupovali?
Keď sa učíte, čo využívate?
Dokončili ste súťaž alebo test a rád/rada by ste dostali spätnú väzbu. Aká forma spätnej väzby by bola pre vás najzrozumiteľnejšia?
Chcete sa naučiť hrať novú stolovú alebo kartovú hru. Ako by ste postupovali?
Chcete získať informácie o dome alebo byte. Čo by ste spravili skôr ako ho navštívite?
Dávate prednosť učiteľovi alebo prezentujúcemu, ktorý využíva:
Chcete sa naučiť lepšie fotografovať. Ako by ste postupovali?
Keď využívate internet pri učení sa, čo uprednostňujete?
Chcete sa naučiť niečo nové na počítači. Ako by ste postupovali?
Máte problém so srdcom. Aký prístup lekára by ste uprednostnili?
Potrebujete nájsť cestu do obchodu, ktorý vám odporučil priateľ. Ako by ste postupovali?
Chcete sa dozvedieť viac o novom projekte. Ako by ste postupovali?
Chcete poskladať drevený stôl, ktorý je dodávaný ako skladačka. Najlepšie to spravíte:
Súčasťou webovej stránky je video, ktoré ukazuje ako vytvoriť špeciálny graf alebo tabuľku. Pozostáva z prezentácie osobou, písomného popisu čo robiť a diagramov. Najviac sa naučíte z/zo:
Čo je pre vás dôležité pri voľbe povolania alebo študijného odboru?