VARK Frågeformulär

Hur lär du dig bäst?

Translated into Swedish in 2007 by Maria Söderholm, Umeå University.

Det här frågeformuläret syftar till att kartlägga hur du föredrar att arbeta när du ska lära dig någonting nytt eller ”ta in” och bearbeta information eller kunskap. Här nedan är det sexton olika situationer beskrivna. Markera det svar som bäst beskriver det du föredrar. Du får markera flera alternativ om du föredrar det. Lämna blankt om du inte hittar något svar som passar för dig på en fråga.

Du vill lära dig ett nytt program eller ett nytt dataspel. Då vill du:
En grupp turister vill veta mer om naturområdena och djurlivet där du bor. Då vill du:
Tänk på ett tillfälle när du skulle lära dig något helt nytt (uteslut fysisk aktivitet som att lära sig att cykla). Du lärde dig bäst genom att:
Vad påverkar ditt beslut mest förutom priset när du ska köpa en faktabok om ett ämne som intresserar dig?
Du ska hålla ett viktigt föredrag eller göra ett inlägg på ett möte. Då vill du:
Du har just avslutat en tävling eller ett test och skulle vilja få lite feedback. Hur skulle du vilja få den presenterad?
En webbplats har en video som visar hur man gör en speciell graf. Det finns en person som talar, vissa listor och ord som beskriver vad man ska göra och några diagram. Du skulle lära mest av:
Du ska välja och beställa mat på en restaurang eller ett café. Vad föredrar du?
Du använder en bok, en CD eller en webbsida för att lära dig hur du ska fotografera med din nya digitalkamera. Vad föredrar du:
Du har problem med ett knä. Vad föredrar du att läkaren gör för att du ska förstå vad problemet är?
Du planerar en semesterresa för en grupp och vill få feedback på din planering. Då vill du:
Du gillar webbsidor som har
Du ska hjälpa en person som ska till flygplatsen, till stadens centrum eller till tågstationen. Då vill du:
Du ska laga en speciell och fin middag till din familj. Då vill du:
Du skulle föredra en lärare eller presentatör som använder sig av:
Du ska köpa en ny digitalkamera eller mobiltelefon. Vad, förutom priset, inverkar mest på ditt beslut?