VARK hjælpeskemaer

Læringsstrategier kædet sammen med VARK præferencer

Dine VARK-præferencer kan du bruge til at udvikle yderligere og effektive strategier for din læreproces. Vælg din særlige præference blandt nedenstående muligheder for at undersøge, hvordan du skal

  1. modtage og forstå informationer
  2. nærlæse information for at effektivisere din læreproces
  3. forberede dig til at yde det bedste til en eksamen eller tilsvarende

visuel (V)
aural (A)
læse/skrive (R)
kinestetisk (K)
multimodale læringsstrategier (MM)