Aurale (lydlige) læringsstrategier

Hvis du har en stærk præference for at lære ved hjælp af aurale metoder (A=høre) kan du bruge nogle af eller alle de følgende:

Indtag

at forstå information
 • deltag i klasseundervisning
 • deltag i diskussioner og øvelser
 • diskuter emner med andre
 • diskuter emner med dine undervisere
 • forklar dine nye ideer for andre
 • optag det, du siger (diktafon, mobiltelefon)
 • husk de interessante eksempler, historier, vittigheder
 • beskriv OH’er, billeder og andre visuelle virkemidler til andre, der ikke var til stede
 • efterlad blanke linier i dine noter til senere genopfriskning og ‘påfyldning’

Lær uden tårer

 • dine noter vil være sparsomme, fordi du foretrækker at lytte. Du har behov for at udvide dine noter ved at tale med andre og samle noter fra tekstbogen
 • indtal dine sammenfattede noter og lyt til dem
 • bed andre om at høre, hvordan du har forstået et emne
 • læs dine opsummerede noter højt
 • forklar dine noter til en anden aural person
 • konvertér dine undervisningsnoter til en læringspakke ved at formindske dem i forholdet 3:1

Udbytte

at du klarer dig godt i enhver test, opgave eller eksamen
 • forestil dig, at du taler med eksaminator
 • lyt til det, du siger, og tag noter
 • tilbring tid på et roligt sted og genkald dig dine ideer og tanker
 • øv dig i besvare tidligere eksamensspørgsmål
 • sig dine svar højt inde i hovedet

Du foretrækker at få hele denne side forklaret. Det skrevne ord er ikke så værdifuldt, som det du hører. Du vil sandsynligvis fortælle én eller anden om dette.