Kinæstiske læringsstrategier

Hvis du har en stærk kinæstetisk præference i din læringsstrategi. kan du bruge nogle af eller alle de følgende:

Indtag

at forstå information
 • alle dine sanser: syns-, føle, smags,- lugte- og høresansen
 • laboratorier
 • undersøgelser i marken
 • eksempler på principper
 • undervisere, der giver eksempler fra virkeligheden
 • anvendelse (brug)
 • praktiske øvelser
 • prøv og lær af dine fejl
 • samlinger af stentyper, planter, skaller, græsarter…
 • udstillinger, eksempler, fotografier
 • vejledninger – problemløsninger, tidligere eksamensopgaver

Lær uden tårer

 • dine undervisningsnoter kan være sparsomme fordi emnerne ikke var konkrete eller relevante
 • du vil huske de ‘virkelige’ ting, der skete
 • tag mange eksempler med i din sammenfatning. Brug studier fra marken (case-studier) og konkret anvendelse til at forstå principper og abstrakte koncepter
 • tal om dine noter med en anden K person
 • brug billeder og fotografier, som illustrerer en idé
 • gå tilbage til laboratoriet eller din værkstedsmanual
 • genkald dig eksperimenter, undersøgelser i marken…
 • konvertér dine undervisningsnoter til en læringspakke ved at reducere dem 3:1

Udbytte

at du klarer dig godt i enhver test, opgave eller eksamen
 • skriv løsninger fra praktiske øvelser ned, skriv korte afsnit
 • spil eksamenssituationen som et rollespil hjemme hos dig selv

Du ønsker at opleve eksamen, for at du kan forstå den. Ideerne på denne side er kun brugbare, hvis de er praktiske, virkelighedsnære og relevante for dig. Du har behov for at udføre ting for at forstå.