Læse/skrive læringsstrategier

Hvis du har en stærk præference for at lære ved at anvende læse og skrive (L&R) læringsstrategier, kan du bruge nogle af eller alle de følgende:

Indtag

at forstå information
 • lister
 • overskrifter
 • opslagsværker
 • ordbøger
 • definitioner
 • undervisningsmateriale – uddelingskopier
 • tekstbøger
 • læsestof – biblioteker
 • noter (detaljerede og ordrette)
 • undervisere, der er veltalende, og som har masser af information i sætninger og noter
 • essays
 • manualer (teknologi og laboratorier)

Lær uden tårer

 • skriv ordene ned – igen og igen
 • læs dine noter (stille) – igen og igen
 • omskriv ideer og principper (brug andre ord)
 • udform diagrammer, grafer… som udsagn, som fx ”det siges at….” eller “tendensen er, at…”
 • lav reaktioner, handlinger, diagrammer, figurer og skemaer om til ord
 • forestil dig dine lister som spørgsmål med flere svarmuligheder (multiple choice) og sondr mellem hver enkelt mulighed
 • konvertér dine undervisningsnoter til en læringspakke ved at reducere dem i forholdet 3:1

Udbytte

at du klarer dig godt i enhver test, opgave eller eksamen
 • skriv eksamenssvar ned
 • øv dig med multiple choice spørgsmål
 • skriv afsnit, begyndelser og slutninger
 • skriv dine lister (abc, 123)
 • opbyg dine ord i hierarkier og meninger

Du kan lide denne side, fordi vægten er lagt på ord og lister. Du tror på, at meninger er inden i ordene, så enhver tale er OK, men denne udleveringskopi er bedre. Du er på vej til biblioteket.