Multimodale læringsstrategier

Hvis du har flere præferencer hører du til blandt flertallet. Mellem 50 og 70 % af en befolkning synes at passe ind i denne gruppe med flere præferencer.

Flere præferencer er interessante og ganske varierede. Du kan fx have to stærke præferencer V og A eller R (læse/skrive) og K, eller du har tre stærke præference som VAR eller ARK.. Nogle mennesker har ikke en speciel stærk præference, og deres resultater er næste ligeligt fordelt på alle fire strategier. For eksempel havde en studerende et resultat, der viste V=9, A=9, R=9 og K=9. Hun sagde, at hun tilpassede sig til den strategi, der blev brugt eller lagt op til. Hvis underviseren eller lederen foretrak en skriftlig strategi, skiftede hun til denne, når hun besvarede opgaver og for at lære.

Flere præferencer giver dig dermed valg mellem to, tre eller fire strategier for din interaktion med andre. Nogle mennesker har indrømmet, at de – hvis de ønsker at være irriterende – har valgt en læringsstrategi forskellig fra den, samarbejdspartneren har. For eksempel beder de om skriftlig dokumentation, vel vidende at den anden person kun foretrækker mundtlig information. Det er en positiv reaktion, når en person med multimodal præference vælger at matche eller tilpasse sig andres mere markante læringsstrategier.

Hvis du har to dominante eller ens præferencer, så bør du læse de læringsstrategier, der beskriver dine valg. Hvis du har tre, så læs de tre oversigter, der passer og ligeledes, hvis du har fire. Du bør læse to, tre eller fire strategioversigter. En interessant oplysning er det, at mennesker med multimodale præferencer har fortalt os, at de har brug for at anvende mere end én strategi for at lære og kommunikere. De føler sig usikre med kun én strategi. Alternativt fanger de personer med en enkelt strategi ofte budskabet ved at bruge et sæt strategier, som passer til deres ene præference.

Vi noterer os nogle forskelle mellem personer, der er multimodale, specielt mellem dem som har valgt færre end 20 muligheder og dem, der har valgt flere end 20. Hvis du har valgt færre end 20 muligheder i spørgeskemaet foretrækker du måske at se din højeste score som din foretrukne præference – næsten som den eneste præference. Du er muligvis mere beslutsom end dem, der har valgt 20+ muligheder.