Visuelle læringsstrategier

Indtag

at forstå information
 • understrege, forskellige farver, overstregningspen
 • rutediagrammer (flow charts)
 • billeder, videoer, plakater (posters), lysbilleder (slides)
 • undervisere, der gestikulerer og bruger billedsprog
 • tekstbøger med diagrammer og billeder
 • grafer
 • symboler
 • hvide/blanke områder

Lær uden tårer

 • brug alle de teknikker, der er nævnt ovenfor
 • rekonstruér billederne på forskellige måder – prøv forskellige specielle arrangementer/ opstillinger
 • gentegn dine sider efter hukommelsen
 • erstat ord med symboler eller initialer
 • se på dine sider
 • konvertér dine undervisningsnoter til en læringspakke ved at reducere dem til billedsider i forholdet 3:1

Udbytte

at du klarer dig godt i enhver test, opgave eller eksamen
 • tegn ting, brug diagrammer
 • skriv eksamenssvarene ned
 • genkald dig de billeder, du har tegnet
 • øv dig i at omdanne dine billeder til ord igen

Du går efter det fulde billede, så du er snarere helhedsorienteret (holistisk) end begrænsende (reduktionistisk) i din tilgang til stoffet. Du er ofte påvirket af, hvordan en genstand ser ud. Du er interesseret i farve, layout og design, og du ved, hvor du hører til i dit miljø. Du vil sandsynligvis tegne ét eller andet.