VARK Informasjonsark

Studiestrategier knyttet til ulike VARK-læringsstiler/preferanser

Resultatene fra VARK-spørreskjemaet kan du bruke for å utvikle effektive innlæringsstrategier. Ut i fra din læringsstil velger du en eller flere av mulighetene nedenfor for å se hvordan nettopp du bør gjøre det når du:

  1. INN – tar inn informasjon
  2. PROSESS – studerer for å oppnå mer effektiv innlæring
  3. UT – studerer for å prestere godt ved eksamener

Visuell strategier (V)
Auditiv strategier (A)
Lese-/skrive strategier (R)
Kinestetisk strategier (K)
Multimodal strategier (MM)