Auditive – snakke/høre strategier

Om du i sterk grad foretrekker Auditiv / Aural (A) læring, bør du bruke noe eller alt av det følgende:

INNTAK

Hvordan ta inn informasjon
 • Gå på forelesninger / tavleundervisning
 • Ta i mot veiledning.
 • Bruk lydopptaker.
 • Diskuter temaene med andre elever/studenter.
 • Diskuter temaene med læreren.
 • Forklar nye ideer for andre (slik at du lærer bedre selv).
 • Husk de morsomme historiene, eksemplene, vitsene.
 • Sett av plass når du noterer, så du kan fylle inn ting senere.
 • Beskriv lysark, bilder og annet visuelt materiale for noen som ikke var tilstede.

LUT

Læring uten tårer – prosess
Hvordan lage en god ”læringspakke”

Ved å skrive om notatene kan du redusere dem til 1/3.

 • Dine notater kan være mangelfulle fordi du liker å lytte. Ved å snakke med andre og lese i læreboka, kan du fylle ut dine mangelfulle notater. De er mangelfulle fordi du foretrekker å lytte istedenfor å skrive.
 • Lag en sammenfatning av dine mangelfulle notater ved å redusere omfanget i forholdet 3: 1.
 • Les gjennom sammenfatningene høyt.
 • Gjør lydopptak av sammenfatningene av dine notater og hør på dem.
 • Be andre auditive personer ”høre deg” når du forklarer et tema.

UTTAK

Hvordan gjøre det godt på prøver og eksamener
 • Besvar spørsmålene ved å snakke (lavt).
 • Hør på det du sier og skriv det ned.
 • Gå et sted du ikke blir forstyrret og prøv å huske det du skal bruke.
 • Besvar tidligere eksamensoppgaver.
 • Tenk deg at du snakker med den som eksaminerer etter hvert som du skriver.

Du foretrekker sikkert å snakke med noen om innholdet på denne siden. Du vil ha mer utbytte av å høre / snakke om enn å lese det. Du vil kanskje fortelle noen eller sende dem en e-post om innholdet på denne siden. Eller kanskje ringe en venn og fortelle om det på mobiltelefonen.