Kinestetiske studiestrategier

Om du i sterk grad foretrekker Kinestetisk (K) læring, bør du bruke noe eller alt av det følgende:

INNTAK

Hvordan ta inn informasjon
 • Bruk alle dine sanser – syn, berøring, smak, lukt, hørsel, …
 • Laboratorier.
 • Utflukter, ekskursjoner.
 • Prøve og feile metoden.
 • Anvende ting i praksis.
 • Eksempler på prinsipper.
 • Utstillinger, fotografier.
 • Bruk av hendene for eksempel i data.
 • Lærere som gir eksempler fra det virkelige liv.
 • Finn planer, steiner og andre ting du kan samle på.
 • Oppskrifter, praktiske løsninger på problemer, tidligere eksamensoppgaver.

LUT

Læring uten tårer – prosess
Hvordan lage en god ”læringspakke”

Gjør om dine notater til en ”lærbar” pakke ved å redusere dem til en tredel av hva de opprinnelig var.

 • Tenk tilbake på, husk eksperimenter, ekskursjoner …
 • Legg inn mange eksempler i dine oppsummeringer.
 • Gå tilbake til labben eller dine labrapporter.
 • Snakk med en annen K-person om det du har notert ned.
 • Du husker best de virkelige tingene som har skjedd eller som du har vært med på.
 • Bruk bilder og fotografier for å illustrere en idé eller tanke.
 • Bruk en case studie og andre eksempler på anvendelser for bedre å forstå prinsipper og abstrakte begreper.
 • Dine notater fra undervisningen kan være mindre gode fordi temaet ikke var ”konkret” og ”relevant” (for deg).

UTTAK

Hvordan fungere godt på prøver og til eksamen
 • Øv deg på å besvare tidligere prøver og eksamener.
 • Øv deg på eksamenssituasjonen gjennom en slags rollespill.
 • Bruk din egen erfaring når du skal prøve å forklare ting.

Du ønsker å erfare hva eksamen er slik at du kan forstå den. Idéene på denne siden vil bare være til nytte for deg om du synes de høres praktiske ut. Du må gjøre ting for å forstå dem.