Lese-/skrive (R & W) strategier

Om du i sterk grad foretrekker lese-/skrive- (Reading & Writing) (R & W) læring, bør du bruke noe eller alt av det følgende:

INNTAK

Hvordan ta inn informasjon
 • Lister.
 • Skriftlige oppgaver.
 • Overskrifter.
 • Oppslagsbøker.
 • Definisjoner.
 • Ark til utdeling.
 • Lærebøker.
 • Lesing, bruk av bibliotek.
 • Notater fra undervisningen. (de er trolig lite muntlige).
 • Manualer og veiledninger (for PC-er og lignende).
 • Lærere som er flinke til å ordlegge seg og har masse informasjon i setninger og notater.

LUT

Læring uten tårer – prosess
Hvordan lage en god ”læringspakke ”

Gjør om dine notater til en ”lærbar” pakke ved å redusere dem til en tredel av hva de opprinnelig var.

 • Skriv om igjen ordene igjen og igjen.
 • Les over notatene igjen og igjen.
 • Skriv temaene og idéene og prinsippene om igjen og om igjen.
 • Gjør om handlinger, diagrammer, kart og flytdiagrammer til ord.
 • Gjør om diagrammer, grafer, kurver til påstander og utsagn for eksempel: ”Trenden er at …

UTTAK

Hvordan fungere godt på prøver og til eksamen
 • Øv deg på å besvare tidligere eksamensoppgaver.
 • Øv deg på flervalgspørsmål om du får den slags prøver eller eksamener. For eksempel til førerprøven.
 • Skriv avsnitt, innledninger og avslutninger. (Da husker du ofte det som er i mellom).
 • Skriv opp lister og punkter (a, b, c, eller 1, 2, 3, 4).
 • Arranger ordene i lister og over- og underpunkter.

Du liker denne siden fordi det er mange ord og lister. Du mener at betydningen ligger i ordene, så det at noen forteller eller snakker er OK, men det er bedre om du får utdelt ark. Du har lyst til å gå på biblioteket og finne en god bok som du kan lese.