Visuelle, spatiale strategier

Om du i sterk grad foretrekker Visuell (V) læring, bør du bruke noe eller alt dette:

INN

Hvordan ta inn informasjon
 • Kart
 • Grafiske framstillinger
 • Symboler
 • Rammer og lignende rundt ord og symboler som gjør at de sees tydeligere
 • Flytdiagrammer
 • Understrekninger
 • Merkepenner
 • Ulike farger
 • Symbolske oversikter
 • Lærebøker med diagrammer og bilder
 • Ulike oppsett eller spatiale / rommelige arrangementer på siden
 • Lærere som bruker kroppsspråk, ulike gester / bevegelser
 • Lærere som bruker et billedrikt språk

LUT

Læring uten tårer – prosess
Hvordan lage en god ”læringspakke”

Du kan redusere dine notater til ca 1/3, ved å lage bilder / illustrasjoner av begreper og fakta.

 • Bruk alle de teknikkene som er nevnt over for å få dette til.
 • Tegn opp igjen sidene ut fra hukommelsen.
 • Bruk farger for å skille ulike deler fra hverandre.
 • Erstatt ord med symboler og forkortelser.
 • Se nøye på sidene og lag deg et indre / mentalt bilde av dem.
 • Gjør om statistikk til grafiske framstillingers.
 • Rekonstruer bildene på forskjellige måter – forsøk ulike oppsett eller spatiale arrangementer.

UTTAK

Hvordan gjøre det godt på prøver og til eksa
 • Husk de ”bildene” du har laget deg av sidene.
 • Framstill det du kan ved hjelp av diagrammer, grafiske framstillinger, kurver og kart.
 • Besvar tidligere eksamensoppgaver.
 • Til slutt må du overføre det du har gjort visuelt til ord igjen

Du er vanligvis mer helhetsorientert (holistisk) enn analytisk/detaljorientert (reduksjonistisk) når du skal jobber. Du ønsker å se hele bildet. Du blir ofte påvirket ved synet av ting. Du er interessert i farger, lay out og design og du er vel orientert om hvor du er i forhold til omgivelsene.
De som lærer visuelt, liker ikke tekstark som deles ut, for mange ord, forelesninger, tavleundervisning, lærebøker eller annet som i hovedsak baserer seg på ord, ords betydning og grammatikk. Du kutter kanskje ut (skole-)arbeidet og går for å se TV!