VARK Informationsblad

Studiestrategier kopplade till VARK Lärstilar

Dina resultat från VARK frågeformulär kan du använda för att utveckla fler effektiva inlärningsstrategier. Utifrån din lärstil väljer du ett eller av alternativen nedan för att se hur just du kan göra när kan göra:

  1. IN – ta in information
  2. BEARBETA – studera för en effektivare inlärning
  3. UT – studera för att prestera bra vid examinationer och prov

Visuell (V)
Auditiv (A)
Läs/Skriv (R)
Kinestetisk (K)
Multimodal (MM)