Studiestrategier för Auditiva

Om din lärstil är strakt auditiv (A) så att du föredrar att lyssna när du ska lära dig nya saker och ta in information så ska du gärna använda en del eller alla av följande studiemetoder.

IN

Ta in information
 • Gå på föreläsningar och lektioner
 • Delta i diskussioner och grupparbeten
 • Diskutera ditt ämne med kurskamrater och lärare
 • Beskriv och förklara för andra
 • Använd bandspelare, spela in för att kunna spela upp och lyssna
 • Memorera intressanta exempel, historier och skämt som du kan associera till det du ska lära dig
 • Lämna utrymme i anteckningarna för att kunna fylla på och skriva mer senare när du repeterar och försöker minnas

BEARBETA

Att studera utan tårar:

Du kan göra om dina anteckningar från föreläsningar/lektioner genom att sammanfatta dem till en 1/3 genom att använda bilder och symboler som illustration för begrepp och fakta.

 • Den som är starkt auditiv föredrar att lyssna under föreläsningar/lektioner. Prata och diskutera därför med andra och läs på i litteraturen efter lektioner för att kunna fylla på dina anteckningar om du själv har antecknat lite under föreläsningar/lektioner
 • Läs in dina anteckningar och lyssna på dem
 • Samarbeta med andra så att du får visa att du har förstått genom att förklara för dem, gärna för andra som är auditiva
 • Läs dina anteckningar högt för dig själv när du repeterar
 • Bearbeta ditt material/ dina anteckningar genom att sammanfatta

UT

För att prestera bra vid examinationer och prov:
 • Repetera genom att berätta högt för dig själv och föreställ dig att du utför
 • examinationen/presentationen
 • Anteckna samtidigt som du repeterar högt för dig själv
 • Hitta en lugn och tyst studieplats när du ska repetera
 • Tala tyst eller högt för dig själv när du repeterar

Du föredrar säkert att någon pratar om innehållet på denna sida med dig. De skrivna orden är inte lika värdefulla som de ord du får höra. Du vill troligen berätta för någon om denna information.