Studiestrategier för dig som är Kinestetisk

Om du har en stark kinestetisk (K) lärstil så ska du gärna använda en del eller alla av följande metoder:

IN

Ta in information
 • använd alla sinnen – syn, hörsel, smak, lukt, känsel
 • laborationer
 • fältstudier
 • studiebesök
 • exempel på principer som gäller
 • lärare som ger exempel från verkliga livet
 • praktiska tillämpningar
 • handfasta övningar
 • ”trial and error”
 • samlingar, ex: stenar, plantor och andra saker
 • filmer, utställningar, prover, fotografier
 • recept – praktiska lösningar på problem, gamla uppsatser

BEARBET

Att studera utan tårar:

Du kan göra om dina anteckningar från föreläsningar/lektioner genom att sammanfatta dem till en 1/3 genom att använda bilder och symboler som illustration för begrepp och fakta.

 • kanske blir dina anteckningar knappa om ämnet inte känns tillräckligt konkret eller relevant för dig
 • du kommer att minnas de ”verkliga” saker som hände. Lägg till rikligt med exempel när du gör dina egna repetitioner och sammanfattningar. Använd case/verkliga fall för att knyta an till mer abstrakt kunskap.
 • diskutera med andra kinesteter
 • använd bilder och fotografier för att illustrera
 • repetera genom laboration, läs laborationsrapporter
 • försök minnas händelser såsom experiment, fältstudier, studiebesök
 • försök minnas och sammanfatta ditt material

UT

För att prestera bra vid examinationer och prov:
 • försök skriva svar med praktisk anknytning
 • repetera genom att göra rollspel av situationen i förväg
 • ta med egna erfarenheter när du ska framföra och förklara saker

Du vill helst uppleva examinationen eller uppdraget så att du kan förstå det. Idéerna på den här sidan är endast värdefulla om de låter praktiska, verkliga och relevanta för dig. Du behöver göra saker för att förstå.