Studiestrategier för Läs och Skriv

Om du har en stark lärstil/preferens för att lära genom att läsa och skriva (read and write) så ska du gärna använda en del eller alla studiemetoder nedan:

IN

Ta in information
 • rubriker
 • uppslagsverk
 • glosor
 • definitioner
 • läroböcker, kompendium, läsanvisningar
 • texter, läsning – hitta mer att läsa på biblioteket
 • anteckningar, ofta verb
 • ”informationstäta lärare”
 • uppsatser, berättelser
 • manualer av olika slag

BEARBET

Att studera utan tårar:

Du kan göra om dina anteckningar från föreläsningar/lektioner genom att sammanfatta dem till en 1/3 genom att använda bilder och symboler som illustration för begrepp och fakta.

 • skriv om viktiga saker om och om igen
 • repetera genom att läsa om anteckningarna om och om igen
 • skriv om idéer, begrepp och principer med andra ord
 • gör om diagram, grafer och bilder till uttalanden, exempelvis: Trenden är…, Kurvan visar….., En del av förklaringen är…
 • gör om laborationsresultat, diagram och flödeskartor till ord

UT

För att prestera bra vid examinationer och prov:
 • skriv svar på frågor till gamla prov eller gör egna frågor och besvara dem
 • repetera genom att göra frågor på materialet
 • skriv avsnitt, punkter, inledningar och avslut
 • Skriv dina egna listor (a, b , c, d 1,2,3,4)
 • Ordna ord i hierarkisk ordning med listor och punkter

Förmodligen tycker du om den här sidan för att den har tonvikten på ord och listor. Du tror på att innebörden finns i de skrivna orden, så allt prat är bra men den här skrivna listan är bättre. Du är kanske redan nu på väg till biblioteket för att försöka hitta en god bok att läsa.