Studiestrategier för Visuella

Om du har en stark visuell (V) lärstil så ska du gärna använda en del eller alla av följande metoder:

IN

Ta in information
 • Stryka under, använda olika färger, överstrykningspennor
 • Flödeskartor
 • Bilder, film, affischer, power point
 • Lärare som använder gester och ett varierat språk
 • Läroböcker med diagram och bilder
 • Grafer
 • Symboler
 • Textsidor och anteckningar som ger god översikt och ett luftigt intryck

BEARBETA

Att studera utan tårar:

Du kan göra om dina anteckningar från föreläsningar/lektioner genom att sammanfatta dem till en 1/3 genom att använda bilder och symboler som illustration för begrepp och fakta.

 • Använd alla tekniker ovan under rubriken, ta in information.
 • Gör om på olika sätt och lägg till egna bilder
 • Skriv och rita om ur minnet
 • Ersätt ord med symboler eller initialer
 • Utnyttja att textsidor ser olika ut

UT

För att prestera bra vid examinationer och prov:
 • Framställ det du kan med hjälp av att rita översikter, visa diagram och grafer
 • Skriv tänkbara examinationsfrågor och besvara dem
 • Försök minnas de bilder som du har gjort som stöd för din inlärning
 • Träna på att göra om dina bilder till ord igen genom att skriva utifrån bilderna.

Du vill få hela bilden, så du är troligen mer helhetsorienterad ( holistisk) än analytisk/detaljorienterad och vill få en helhetsbild när du ska angripa ny information. Du påverkas ofta av hur olika föremål och saker ser ut. Du är intresserad av färger, layout och design, och du påverkas av din omgivning. Troligen kommer du att vilja rita någonting om du skulle beskriva det här.