Tekstualne strategije učenja

Ako imate izraženu sklonost naspram učenja čitanjem i pisanjem, trebali biste koristiti:

Unos

Primanje informacija
 • popise
 • naslove
 • rječnike
 • glosare
 • definicije
 • uručke (engl. handouts)
 • udžbenike
 • knjižničnu literaturu
 • bilješke (često doslovce napisane)
 • preferirate elokventne nastavnike koji nude mnogo informacija u rečenicama i bilješkama
 • eseje
 • priručnike (upute)

Učenje bez suza

 • Pišite riječi iznova.
 • Čitajte Vaše bilješke iznova.
 • Preformulirajte ideje i principe te ih napišite drugim riječima.
 • Preoblikujte dijagrame, grafove… i sl. u izjave, primjerice „Aktualno je…“
 • Preoblikujte grafičke prikaze u riječi.
 • Zamislite Vaše popise organizirane u pitanja tipa višestruki odabir te razlikujte svaki od svakog.
 • Reducirajte Vaše bilješke s predavanja u omjeru 3:1.

Izvoz

Postići dobar uspjeh na bilo kakvom testiranju, zadatku ili ispitu
 • Napišite odgovore na ispitna pitanja.
 • Vježbajte s pitanjima tipa višestruki odabir.
 • Pišite odlomke, uvode i završetke.
 • Pišite svoje liste (a, b, c, d, 1, 2, 3, 4).
 • Organizirajte svoje riječi hijerarhijski i bodovanjem.

Sviđa Vam se ova stranica jer je težište na riječima i popisima. Vjerujete da se značenja nalaze unutar riječi, stoga je svaki razgovor u redu, ali uručak je bolji. Krenuli biste u knjižnicu.